Szkolenia AutoCAD dla początkujących

24 godzin. Cena netto 600 zł, cena brutto 738 zł

 

Zobacz terminy kursu na 2016 rok

UWAGA!

a może szkolenie ZWCAD w promocyjnej cenie

Obecnie polecamy szkolenie przygotowujące do egzaminu na międzynarodowy Certyfikat ECDL CAD

więcej informacji na stronie : Szkolenie ECDL CAD

 Kurs AutoCAD dla początkujących obejmuje następujące zagadnienia:

  PROGRAM SZKOLENIA AutoCAD – kurs podstawowy

1. Wprowadzenie
1.1. Pierwsze kroki
1.1.1. Otwieranie i zamykanie aplikacji CAD
1.1.2. Otwarcie jednego, wielu rysunków
1.1.3. Tworzenie nowego rysunku
1.1.4. Określenie jednostek rysowania/jednostek pracy (metrycznych lub cali)
1.1.5. Określenie zakresu rysunku
1.1.6. Definiowanie, wyświetlanie siatki oraz blokowanie siatki/skoku
1.1.7. Tworzenie rysunku z wykorzystaniem wskazanego, istniejącego pliku szablonu
1.1.8. Zapisywanie rysunku jako pliku szablonu
1.1.9. Zapisywanie rysunku w określonej lokalizacji na dysku
1.1.10. Zapisywanie rysunku pod inną nazwą
1.1.11. Przełączanie się pomiędzy otwartymi rysunkami
1.1.12.Włączanie i wyłączanie wbudowanych pasków narzędzi
1.1.13. Zamykanie rysunku
1.1.14.Używanie dostępnych funkcji pomocy
1.2. Nawigacja
1.2.1. Używanie narzędzi powiększania rysunku
1.2.2. Wykorzystywanie narzędzia przesuwania
1.2.3. Odświeżanie ekranu i regeneracja rysunku
1.3. Wykorzystywanie warstw/poziomów
1.3.1. Tworzenie warstw/poziomów i określanie ich cech
1.3.2. Modyfikacja cech/atrybutów warstwy/poziomu
1.3.3. Wybór bieżącej warstwy/poziomu

2. Operacje podstawowe
2.1. Tworzenie obiektów/elementów podstawowe informacje
2.1.1. Stosowanie współrzędnych bezwzględnych i względnych, prostokątnych i biegunowych
2.1.2. Rysowanie linii, prostokąta, polilinii
2.1.3. Rysowanie łuku, wielokąta, koła, elipsy, pierścienia
2.1.4. Rysowanie krzywych typu spline
2.1.5. Tworzenie kreskowania
2.1.6. Wykorzystywanie trybu skokowego poruszania kursorem
2.2. Narzędzia selekcji
2.2.1. Wybieranie pojedynczych/wielu obiektów
2.2.2. Wykorzystywanie uchwytów
2.3. Modyfikacja obiektów/elementów w formie podstawowej
2.3.1. Kopiowanie obiektów/elementów w obrębie rysunku, pomiędzy rysunkami, również z wykorzystaniem bloków
2.3.2. Przesuwanie obiektów/elementów w obrębie rysunku oraz pomiędzy rysunkami
2.3.3. Usuwanie obiektów/elementów
2.3.4. Obracanie obiektów/elementów
2.3.5. Skalowanie obiektów/elementów
2.3.6. Generowanie lustrzanego odbicia obiektów/elementów
2.3.7. Rozciąganie obiektów/elementów
2.3.8. Kopiowanie równoległe obiektów/elementów
2.3.9. Tworzenie szyku obiektów/elementów
2.3.10. Przycinanie obiektów przy użyciu innych obiektów/elementów rysunku
2.3.11.Wycinanie fragmentu obiektów
2.3.12.Rozbijanie obiektów
2.3.13. Przedłużanie i zmiana długości obiektów/elementów
2.3.14. Fazowanie narożników
2.3.15. Zaokrąglanie narożników
2.3.16. Edytowanie polilinii/elementów złożonych
2.4. Odczytywanie danych
2.4.1. Mierzenie odległości i kątów
2.4.2. Mierzenie powierzchni
2.5. Właściwości
2.5.1. Zmiana warstwy/poziomu oraz cech/atrybutów obiektów/elementów
2.5.2. Ustawianie, zmiana typu linii, grubości, koloru obiektów/elementów
2.6. Opisy (teksty i wymiarowanie)
2.6.1. Wstawianie i edycja tekstu
2.6.2. Tworzenie i edycja stylu tekstów. Ustawianie stylu tekstów jako stylu bieżącego
2.6.3. Zmiana stylu oraz czcionki obiektów tekstowych
2.6.4. Tworzenie wymiarów
2.6.5. Tworzenie i edycja stylu wymiarowania. Ustawianie stylu wymiarowania jako stylu bieżącego

3. Zagadnienia zaawansowane
3.1. Bloki
3.1.1. Tworzenie bloków
3.1.2. Wstawianie bloków do rysunku
3.1.3. Zapisywanie bloków

4. Wydruk
4.1. Drukowanie / Opcje drukowania
4.1.1. Wykorzystywanie arkuszy przestrzeni modelu i papieru
4.1.2. Tworzenie, wykorzystywanie i modyfikacja arkuszy przestrzeni modelu
4.1.3. Tworzenie, wykorzystywanie i określanie skali rzutni
4.1.4. Dodawanie tabelki/bloku rysunku
4.1.5. Wybieranie drukarki/plotera
4.1.6. Dodawanie i wykorzystywanie tabeli stylów wydruku
4.1.7. Wydruk całości lub części rysunku w skali lub dopasowanego do rozmiaru strony

WYDAJEMY CERTYFIKAT UKOŃCZENIA KURSU przykładowy certyfikat