BAZY DANYCH I TABELE PRZESTAWNE W MS EXCEL. ( 3 DNI ).

- Główne zasady konstruowania bazy danych; Właściwości, formatowanie, definiowanie i nazewnictwo pól bazy danych;

- Typy danych – przykładowo: liczbowe, dane daty i czasu, tekstowe, logiczne, walutowe, niestandardowe (formatowanie);

- Import danych zewnętrznych do Excel’a i uzupełnianie (modyfikowanie) bazy danych – właściwości tzw. „zakresu bieżącego”;

- Import danych tekstowych i konwersja danych tekstowych do postaci bazodanowych – sposoby importu danych z plików tekstowych, techniki zamiany danych tekstowych na dane liczbowe i odwrotnie, konwersje zmiennych typu „data” na zmienne tekstowe typu „okres” (np. 2008_09);

- Odświeżanie danych, modyfikowanie zakresu danych, dzielenie zakresów;

- Tabele przestawne – technika tworzenia tabel przestawnych, techniki formatowania tabel przestawnych, techniki odświeżania danych w tabelach przestawnych;

- Modyfikacja układu pól tabeli przestawnej i opcje tabeli przestawnej oraz formatowanie danych w tabeli;

- Pola wyliczeniowe w tabeli przestawnej – wstawianie i definiowane pól wyliczeniowych;

- Przydatne makra VBA stosowane przy bazach danych i tabelach przestawnych;

- Przykłady praktyczne (ćwiczenia na przykładowej bazie danych), rozwiązywanie problemów, pytania.

WYDAJEMY CERTYFIKAT UKOŃCZENIA KURSU przykładowy certyfikat