CAPTIVATE (8 + 8 godzin) - cena netto(za jeden dzie?) 750 z?, cena brutto (za jeden dzie?) 922,50 z?

TERMINY W CI?GU DNIA

STYCZE?

23 poniedzia?ek 8 godzin 9:00 - 17:00
24 wtorek 8 godzin 9:00 - 17:00

LUTY

20 poniedzia?ek 8 godzin 9:00 - 17:00
21 wtorek 8 godzin 9:00 - 17:00

MARZEC

19 poniedzia?ek 8 godzin 9:00 - 17:00
20 wtorek 8 godzin 9:00 - 17:00

MAJ

21 poniedzia?ek 8 godzin 9:00 - 17:00
22 wtorek 8 godzin 9:00 - 17:00

CZERWIEC

18 poniedzia?ek 8 godzin 9:00 - 17:00
19 wtorek 8 godzin 9:00 - 17:00

LIPIEC

16 poniedzia?ek 8 godzin 9:00 - 17;00
17 wtorek 8 godzin 9:00 - 17:00

SIERPIE?

23 czwartek 8 godzin 9:00 - 17:00
24 pi?tek 8 godzin 9:00 - 17:00

PA?DZIERNIK

15 poniedzia?ek 8 godzin 9:00 - 17:00
16 wtorek 8 godzin 9:00 - 17:00

GRUDZIEN

10 poniedzia?ek 8 godzin 9:00 - 17:00
11 wtorek 8 godzin 9:00 - 17:00

TERMIN WEEKENDOWY

KWIECIE?

14 sobota 8 godzin 9:00 - 17:00
15 niedziela 8 godzin 9:00 - 17:00

MAJ

19 sobota 8 godzin 9:00 - 17:00
20 niedziela 8 godzin 9:00 - 17:00

LISTOPAD

17 sobota 8 godzin 9:00 - 17:00
18 niedziela 8 godzin 9:00 - 17:00

GRUDZIE?

22 sobota 8 godzin 9:00 - 17:00
23 niedziela 8 godzin 9:00 - 17:00