ANALIZA INWESTYCJI I MODELOWANIE PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (4 DNI).

Modelowanie przepływów pieniężnych i wyliczenie rentowności w obszarach:

1.Studium wykonalności i porównywanie projektów  inwestycyjnych  
2.Wyceny (przejęcia)
3.Test na trwałą utratę wartości aktywów
4.Planowanie biznesowe
5.Outsourcing


6.Kalkulacje cyklu życia produktu  
7.Planowanie strategiczne  
8.Modelowanie przepływów pieniężnych - projekty m.in. inwestycyjne, badawczo-rozwojowe, marketingowe, zatrudnienia i inne  
9.Finansowanie inwestycji.

Szkolenie polega na wprowadzeniu użytkowników w podstawowe funkcjonalności programu Invest for Excel®, zaznajomieniu ich z przyjaznym interfejsem tego oprogramowania i na przekazaniu użytkownikom wiedzy umożliwiającej im:
szybsze przygotowanie i przeprowadzenie obliczeń oraz analiz (oszczędność czasu)
ułatwienia w tworzeniu modeli i sposobie rozprowadzenia danych (przyciski do rozprowadzania wartości i formuł, okna dialogowe, opcje)
usystematyzowanie pracy - wprowadzenie gotowego standardu modelu inwestycyjnego w szerokim ujęciu: od podstawowej kalkulacji po obliczenie rentowności, analizę wrażliwości, porównanie, efekt krańcowy i propozycję (kartę) inwestycji  
korzystanie z wiedzy i najlepszych praktyk - model jest łatwy do przygotowania również dla osób bez głębokiej wiedzy finansowej lub zaawansowanej znajomości arkuszy kalkulacyjnych;
lepszą komunikację – usystematyzowany model sprawia, że kalkulacje są łatwe do analizy przez innych użytkowników, a nie tylko autorów.

Funkcjonalność IFRS (MSSF):
Kalkulacja wartości użytkowej
Test na trwałą utratę wartości aktywów
Weryfikacja testu na trwałą utratę wartości aktywów
Alokowanie przeszacowania (IFRS3)
Odroczony podatek dochodowy
Raporty IFRS - Rachunek wyników, Bilans i Rachunek przepływów pieniężnych

Zastosowane wytyczne IFRS :
IFRS3, IFRS5, IAS 16, IAS 36, IAS 38