SPOSOBY BUDOWANIA I WSTAWIANIA FORMUŁ Z POZIOMU KODU VBA (3 DNI) – ZASTOSOWANIE DO:


- Zadań typu pomiar wartości pieniądza w czasie;

- Budowy modeli finansowych, modeli kredytowych (kredytu inwestycyjnego, hipotecznego) z wyliczeniami rat annuitetowych, malejących, rosnących, analiz wrażliwości;

- Unikania odwołań cyklicznych przy konstruowaniu wyliczeń i modeli finansowych (inwestycyjnych);


- Symulacji kredytowych, inwestycyjnych, leasingowych oraz do porównań efektywności – przykładowo zakup vs. leasing;

- Wstawiania wielkich ilości formuł o zmiennych odwołaniach;

- Wstawiania formuł o dużym stopniu zagnieżdżenia lub skomplikowania, wstawianie formuł tablicowych; sczytujących dane z baz danych.


Szkolenie obejmuje techniki budowania i wstawiania formuł:

- Zagnieżdżonych;

- Poprzez kod VBA za pomocą metody „WorksheetFunction” lub metody „FormulaR1C1” lub z poziomu bezpośredniego dynamicznego odwołania do adresu w kodzie VBA;

- Wyliczenia „ze śladem” w postaci formuły, wyliczenia „bez śladu” w postaci formuły;

- Budowanie formuł „własnych” (formuł zdefiniowanych przez użytkownika);

- Dokumentowania formuł (przeniesienie formuł użytych w arkuszu MS Excel do dokumentu MS Word w celach sporządzania dokumentacji, archiwizacji);

- Praktyczne przykłady i zastosowania.