EXCEL PODSTAWOWY (16 godzin) - cena netto 400 z?, cena brutto 492 z?

PROPONOWANE TERMINY NA 2016 ROK

uwaga!

Terminy dla szkole? zamkni?tych dla firm s? ustalane indywidualnie prosimy o kontakt 501-792-588

STYCZE?

18 poniedzia?ek 8 godzin 9:00 - 17:00
19 wtorek 8 godzin 9:00 - 17:00

LUTY

15 poniedzia?ek 8 godzin 9:00 - 17:00
16 wtorek 8 godzin 9:00 - 17:00

MARZEC

7 poniedzia?ek 8 godzin 9:00 - 17:00
8 wtorek 8 godzin 9:00 - 17:00

MARZEC

21 poniedzia?ek 8 godzin 9:00 - 17:00
22 wtorek 8 godzin 9:00 - 17:00

KWIECIE?

4 poniedzia?ek 8 godzin 9:00 - 17:00
5 wtorek 8 godzin 9:00 - 17:00

KWIECIE?

18 poniedzia?ek 8 godzin 9:00 - 17:00
19 wtorek 8 godzin 9:00 - 17:00

MAJ

9 poniedzia?ek 8 godzin 9:00 - 17:00
10 wtorek 8 godzin 9:00 - 17:00

MAJ

23 poniedzia?ek 8 godzin 9:00 - 17:00
24 wtorek 8 godzin 9:00 - 17:00

CZERWIEC

13 poniedzia?ek 8 godzin 9:00 - 17:00
14 wtorek 8 godzin 9:00 - 17:00

LIPIEC

11 poniedzia?ek 8 godzin 9:00 - 17:00
12 wtorek 8 godzin 9:00 - 17:00

SIERPIE?

8 poniedzia?ek 8 godzin 9:00 - 17:00
9 wtorek 8 godzin 9:00 - 17:00

WRZESIE?

12 poniedzia?ek 8 godzin 9:00 - 17:00
13 wtorek 8 godzin 9:00 - 17:00

WRZESIE?

26 poniedzia?ek 8 godzin 9:00 - 17:00
27 wtorek 8 godzin 9:00 - 17:00

PA?DZIERNIK

10 poniedzia?ek 8 godzin 9:00 - 17:00
11 wtorek 8 godzin 9:00 - 17:00

PA?DZIERNIK

24 poniedzia?ek 8 godzin 9:00 - 17:00
25 wtorek 8 godzin 9:00 - 17:00

LISTOPAD

7 poniedzia?ek 8 godzin 9:00 - 17:00
8 wtorek 8 godzin 9:00 - 17:00

LISTOPAD

21 poniedzia?ek 8 godzin 9:00 - 17:00
22 wtorek 8 godzin 9:00 - 17:00

GRUDZIE?

5 poniedzia?ek 8 godzin 9:00 - 17:00
6 wtorek 8 godzin 9:00 - 17:00

GRUDZIE?

 

19 poniedzia?ek 8 godzin 9:00 - 17:00
20 wtorek 8 godzin 9:00 - 17:00
 
7 poniedzia?ek 8 godzin 9:00 - 17:00
8 wtorek 8 godzin 9:00 - 17:00