Kurs Excel podstawowy

16 godz. cena netto - 400 z?, cena brutto - 492z?

 

Terminy na 2016

Kursy Excel obejmuje nast?puj?ce zagadnienia:

-) wprowadzenie do pracy z arkuszem kalkulacyjnym

-) omówienie wygl?du ekranu programy Excel

-) poruszanie si? miedzy arkuszami i komórkami

-) tworzenie i kasowanie arkuszy

-) dodawanie danych do arkusza

-) modyfikowanie i usuwanie danych w arkuszu

-) zaznaczanie danych w arkuszu

-) kopiowanie danych miedzy komórkami a tak?e arkuszami

-) wybór rozmiaru, koloru, typu czcionki

-) zmiana wysoko?ci wierszy i szeroko?ci kolumn

-) wprowadzenie podstawowych funkcji matematycznych (dodawanie, odejmowanie itp)

-) formatowanie danych w komórce (np. NIP 000-00-00-000, data 21-09-2006, godzina itp.)

-) tworzenie tabeli z danymi

-) tworzenie wykresów na tabeli z danymi (wykres s?upkowy, ko?owy itp)

-) sortowanie danych w kolumnie

-) tworzenie nag?ówka, stopki

-) drukowanie arkusza

 

WYDAJEMY CERTYFIKAT UKO?CZENIA KURSU przyk?adowy certyfikat

 

A mo?e interesuje Ci? kurs Excel Zaawansowany zobacz program !!