Excel zaawansowany w biznesie - NOWOŚĆ !!

24 godziny cena netto - 800zł, cena brutto - 984 zł


Terminy na 2016 rok


Program kursu:

1. Niezbędne skróty klawiaturowe

2. Budowanie formuł złożonych, funkcje zagnieżdżone

3. Funkcje tablicowe

4. Dynamiczne określenie ostatniego wiersza; funkcja adresowanie pośrednie

5. Sumy częściowe oraz funkcja sumy pośrednie

6. Porównywanie i znajdowanie różnic między danymi

7. Konsolidowanie danych

8. Scenariusze

9. Możliwości i zastosowanie filtru zaawansowanego

10. Tabele przestawne:

- dodawanie pól obliczeniowych
- grupowanie danych
- pobieranie danych z wnętrza tabeli (funkcja weźdanetabeli)
- tworzenie tabeli przestawnej przy użyciu kostki OLAP
- tworzenie tabeli przestawnej przy użyciu kilku skonsolidowanych zakresów

11. Tworzenie formularzy

12. Import danych z plików tekstowych, z plików tekstowych nielimitowanych,
Accessa, stron internetowych, plików XML; narzędzie Microsoft Query

13. Narzędzia szukaj wyniku i solver

14. Tworzenie wykresów, w tym łączenie wykresów różnych typów, wykresy o większej liczbie osi

15. Analiza statystyczna:

- rozkład częstości
- przedziały ufności
- korelowanie danych

16. Obliczenia finansowe:

- funkcje dotyczące pożyczek: PMT, PPMT, IPMT, RATE, NPER, PV
- obliczenia związane z inwestycjami
- funkcje wyliczające amortyzację aktywu w czasie: SLN, DB, DDB, SYD, VDB

17. Podstawy programowania w Excelu:

- Makra i ich modyfikacja
- Formanty

UWAGA!

Program może ulec zmianie i modyfikacji na życzenie klienta.

WYDAJEMY CERTYFIKAT UKOŃCZENIA KURSU przykładowy certyfikat