EXCEL ZAAWANSOWANY (24 godzin) - cena netto 550 z?, cena brutto 676,50 z?

PROPONOWANE TERMINY NA 2016 ROK

uwaga!

Terminy dla szkole? zamkni?tych dla firm s? ustalane indywidualnie prosimy o kontakt 501-792-588

STYCZE?

25 poniedzia?ek
8 godzin 9:00 - 17:00
26 wtorek
8 godzin 9:00 - 17:00
27 sroda
8 godzin 9:00 - 17:00

LUTY

23 poniedzia?ek
8 godzin 9:00 - 17:00
24 wtorek
8 godzin 9:00 - 17:00
25 sroda
8 godzin 9:00 - 17:00

MARZEC

16 ?roda 8 godzin 9:00 - 17:00
17 czwartek 8 godzin 9:00 - 17:00
18 pi?tek 8 godzin 9:00 - 17:00

KWIECIE?

6 ?roda 8 godzin 9:00 - 17:00
7 czwartek 8 godzin 9:00 - 17:00
8 pi?tek 8 godzin 9:00 - 17:00

KWIECIE?

27 ?roda 8 godzin 9:00 - 17:00
28 czwartek 8 godzin 9:00 - 17:00
29 pi?tek 8 godzin 9:00 - 17:00

MAJ

11 ?roda 8 godzin 9:00 - 17:00
12 czwartek 8 godzin 9:00 - 17:00
13 pi?tek 8 godzin 9:00 - 17:00

CZERWIEC

15 ?roda 8 godzin 9:00 - 17:00
16 czwartek 8 godzin 9:00 - 17:00
17 pi?tek 8 godzin 9:00 - 17:00

LIPIEC

18 poniedzia?ek
8 godzin 9:00 - 17:00
19 wtorek
8 godzin 9:00 - 17:00
20 sroda
8 godzin 9:00 - 17:00

SIERPIEN

22 poniedzia?ek
8 godzin 9:00 - 17:00
23 wtorek
8 godzin 9:00 - 17:00
24 sroda
8 godzin 9:00 - 17:00

WRZESIEN

14 ?roda 8 godzin 9:00 - 17:00
15 czwartek 8 godzin 9:00 - 17:00
16 pi?tek 8 godzin 9:00 - 17:00

PAZDZIERNIK

12 ?roda 8 godzin 9:00 - 17:00
13 czwartek 8 godzin 9:00 - 17:00
14 pi?tek 8 godzin 9:00 - 17:00

LISTOPAD

16 ?roda 8 godzin 9:00 - 17:00
17 czwartek 8 godzin 9:00 - 17:00
18 pi?tek 8 godzin 9:00 - 17:00

GRUDZIE?

7 ?roda 8 godzin 9:00 - 17:00
8 czwartek 8 godzin 9:00 - 17:00
9 pi?tek 8 godzin 9:00 - 17:00