Kurs Excel zaawansowany


Terminy na 2016 rok

24 godz. cena netto -  550 zł, cena brutto -  676,5 zł

Kurs obejmuje następujące zagadnienia:

-) sposoby adresowania (względne i bezwzględne)
-) funkcje tekstowe, daty, czasu itd
-) kopiowanie, modyfikowanie danych pomiędzy arkuszami
-) baza danych w arkuszu kalkulacyjnym
-) sortowanie danych
-) filtrowanie bazy danych (autofiltr)
-) export danych
-) import danych
-) zaawansowane opcje wydruku
-) funkcje warunkowe (JEŻELI, LICZ.JEZELI, SUMA.JEŻELI)
-) funkcje LICZ.PUSTE i ILE.NIE.PUSTYCH
-) funkcje finansowe (PMT, FV)
-) wykresy (tworzenie, modyfikacja)
-) sumy pośrednie
-) tabele przestawne
-) formularze
-) ochrona danych w arkuszu
-) automatyzacja zadań - makra

WYDAJEMY CERTYFIKAT UKOŃCZENIA KURSU przykładowy certyfikat