Kurs Access i VBA (3 dniowy, 24 godz.) - dla początkujących

 

Zobacz terminy kursu na 2016 rok

1. Wiadomości wstępne

- Access w porównaniu z Excel,em
- krótki opis środowiska Access
- tabela bazowa jako podstawowy "budulec" każdej bazy danych
- pojęcie "relacyjne bazy danych"
- zmiana niektórych opcji aplikacji (Narzędzia >> Opcje)

2) Podstawowe czynności związane z tworzeniem tabel ( 3 godz.)

- budowanie tabel
- pojęcie pola i rekordu
- typy danych
- nazwa pola, a jego tytuł
- definicja klucza podstawowego
- autonumer
- jednopolowy
- wielopolowy
- maski wprowadzania
- definicja indeksu
- ćwiczenia na przykładzie tabeli "Pracownicy"

3) Budowanie tabel bazowych bazy danych cz.I ( 4 godz.)

- utworzenie tabel Wydawnictwa i Książki
- utworzenie połączenie między tabelami
- pojęcie klucza obcego
- pojęcie relacji
- jeden do jednego
- jeden do wielu
- wiele do wielu
- wiązanie pól przy pomocy kreatora odnośników
- ćwiczenia

4) Budowanie tabel bazowych bazy danych cz.II ( 4 godz.)

- utworzenie tabel Autorzy i KsiążkiAutorzy
- omówienie potrzeby tworzenia relacji wiele do wielu przy pomocy tabeli łącznikowej
- dokładniejsze omówienie relacji
- integralność referencyjna
- kaskadowa aktualizacja danych
- kaskadowe usuwanie danych
- sprzężenia
- ćwiczenia

5) Budowanie podstawowych kwerend ( 3 godz.)

- utworzenie prostych kwerend wybierających
- kryteria wyboru rekordów
- sortowanie rekordów
- operator LIKE
- krok następny -  kwerendy parametryczne
- podstawy języka SQL - jego znaczenie w bazach danych
- kreator odnośników jako kwerenda
- funkcje agregacji SQL
- znaczenie słów DISTINCT i DISTINCTROW w języku SQL
- znaczenie słów GROUP BY. HAVING w języku SQL
- ćwiczenia

6) Budowanie prostych formularzy i raportów ( 3 godz.)

- podstawowa różnica między formularzami i raportami
- do czego służą formularze
- przeglądanie rekordów
- dodawanie nowych rekordów
- usuwanie rekordów
- do czego służą raporty
- autoformularz a kreator formularzy
- autoraport a kreator raportów
- ćwiczenia

7) Wstęp do programowania w Accesie ( 2 godz.)

- środowisko programowania
- język VBA – omówienie podstawowych pojęć
- przykłady pisania kodu