Kurs Access

24 godziny. Cena netto 650 zł, cena brutto 799,50 zł


Zobacz terminy na 2016 rok

Praca z istniejącymi bazami danych
- dodawanie rekordów do bazy danych
- aznaczanie rekordów do bazy danych
- dostosowanie tabel (szerokość kolumn i wysokość wierszy)
- blokowanie i ukrywanie kolumn
- kopiowanie danych
- usuwanie danych
- przenoszenie danych
- obsługa formularzy podstawowych i podrzędnych do wprowadzania danych
- wyszukiwanie rekordów, sortowanie, filtrowanie
- tworzenie etykiet adresowych i korespondencja seryjna MS Word/
- obiekty baz danych: prezentacja i zasady projektowania relacyjnych baz danych

Praca z tabelami
- tworzenie tabel za pomocą kreatora tabel
- projektowanie nowych tabel
- rola klucza podstawowego
- łączenie i importowanie danych
- eksportowanie danych do MS Excel
- tworzenie relacji między tabelami
- pole odnośnika jako najprostsza forma relacji
- tworzenie relacji w oknie relacje
- relacje 1 do 1, 1 do wielu, wiele do wielu
- co to są kwerendy
- tworzenie kwerend za pomocą kreatora kwerend
- sortowanie i ukrywanie pól w kwerendach
- tworzenie kwerend w oparciu o tabele powiązane relacyjnie
- obliczenia w kwerendach :Sumowanie, średnia itd.
- tworzenie kwerend parametrycznych i krzyżowych, wykresów (opcjonalne)
- tworzenie kwerend funkcjonalnych (opcjonalne)

Praca z formularzami
- tworzenie formularzy za pomocą kreatora formularzy
- widok projektu formularzy
- dodawanie etykiet, zmiana wielkości tekstu, kolorów,
- formanty : związana ramka obiektu, pole wyboru, linie, przyciski poleceń, pole kombi
- dopasowywanie ramek obiektów
- siatka , a precyzja tworzenia formularzy
- wyrównywanie formantów
- tworzenie 2 współpracujących ze sobą formularzy
- tworzenie formularza z podformularzem
- wiązanie pól tekstowych z wyrażeniami
- zabezpieczanie danych dzięki formantom
- właściwości formantów
- raporty
- autoraporty i kreator raportów
- przeglądanie i projektowanie raportów
- modyfikacje raportów
- operacje matematyczne w raportach