Kurs ADOBE ILLUSTRATOR 20 godzin

Podstawy koloru w programie Illustrator:
- zarz?dzanie kolorami
- kalibracja programu
Obszar roboczy programu
- paski narz?dziowe
- paski opcji
- palety narz?dziowe
- palety nawigacyjne
- warstwy
Zapisywanie i otwieranie zapisanych dokumentów
Tworzenie nowego dokumentu w Illustratorze
Zaznaczanie elementów i rysowanie kszta?tów
Korzystanie z narz?dzi Selection (Zaznaczanie)
Grupowanie i rozgrupowanie wybranych elementów
Transformacja obiektów (skalowanie, obracanie, zmienianie kszta?tu, zniekszta?canie, pochylanie)
Rysowanie za pomoc? narz?dzia Pen (Pióro)
Nadawanie koloru obiektom – kolory jednolite i wype?nienia gradientowe
Tworzenie nowego koloru i dodawanie do palety Swatches
Malowanie wzorkami, tworzenie nowego wzorku
Korzystanie z palet kolorystycznych (RGB, CMYK, Pantone) i konwersja kolorów
Praca z tekstem
- importowanie tekstu
- wpisywanie tekstu
- formatowanie tekstu
- nadawanie atrybutów, zmiana atrybutów
- nadawanie koloru tekstowi
- tekst akapitowy
- tworzenie tekstów na ?cie?kach
- tworzenie nowego stylu dla tekstu, zmiana stylu
Praca z warstwami
- tworzenie nowych warstw
- blokowanie warstw
- ogl?danie warstw
- wklejanie warstw
- ??czenie warstw
Praca z p?dzlami i narz?dziami artystycznymi (Art., Paintbrush, Scatter), tworzenie i edycja p?dzli
Import i umieszczanie obrazów i grafik z innych programów w Illustratorze
Umieszczanie plików Photoshopa w Illustratorze
Eksport plików Illustratora do innych programów
Drukowanie i eksportowanie dokumentów w Illustratorze
Format PDF plików
Przygotowanie plików do druku poligraficznego
Separacja barwna (rozbarwienia)
Pliki kompozytowe