KURS ADOBE INDESIGN

16 godzin, cena netto 750 z?, cena brutto 922,50 z?


Zobacz terminy na 2016 rok


1. Podstawy koloru w programie InDesign:

- zarz?dzanie kolorami
- kalibracja programu

2. Obszar roboczy programu

- paski narz?dziowe
- paski opcji
- palety narz?dziowe
- palety nawigacyjne
- warstwy

3. Zapisywanie i otwieranie zapisanych dokumentów

Tworzenie nowego dokumentu
Tworzenie i edycja stron wzorcowych
Dodawanie i kasowanie stron
Tworzenie ramek tekstowych i graficznych
Modyfikowanie i edycja ramek
Wklejanie w ramki tekstu i grafik
Tworzenie i wprowadzanie tekstu
Formatowanie tekstu
Tworzenie stylów tekstowych i znakowych
Tworzenie tekstów na ?cie?ce
Typografia – formatowanie zaawansowane tekstu i znaków
Nadawanie koloru obiektom – kolory jednolite i wype?nienia gradientowe
Tworzenie nowego koloru i dodawanie do palety Swatches
Korzystanie z palet kolorystycznych (RGB, CMYK, Pantone) i konwersja kolorów
Dodawanie grafik i plików graficznych z innych programów
Importowanie plików graficznych z Photoshopa i kana?ów alfa
Wykorzystanie ?cie?ek odcinania
Tworzenie, importowanie i formatowanie tabel
Formatowanie tekstów w tabelach
Drukowanie i eksportowanie dokumentów w InDesignie
Format PDF plików
Przygotowanie plików do druku poligraficznego
Separacja barwna (rozbarwienia)
Pliki kompozytowe