Kurs ADOBE PHOTOSHOP 16 godzinny

Kurs Adobe Phtoshop 16 godzin. Cena netto 500 z?, cena brutto 615 z?


Zobacz terminy kursu na 2016 rok

1. Podstawy koloru w programie Photoshop:

- tryby kolorów i ich mieszania

- RGB a CMYK

- konwersja koloru

- kana?y kolorystyczne

- zarz?dzanie kolorami

- kalibracja monitora

- kalibracja programu

2. Korzystanie z pasków narz?dziowych i pasków opcji

3. Zapisywanie i eksport plików

4 .Zmiana rozmiaru i rozdzielczo?ci obrazu

5. Kadrowanie i obracanie obrazu

6. Tworzenie selekcji w obrazie

7. Kopiowanie i wklejanie wyselekcjonowanej cz??ci obrazu

8. Praca z warstwami

9. Tworzenie nowych warstw, przekszta?canie i zarz?dzanie warstwami

10. Kopiowanie i ??czenie warstw

11. Dopasowanie kolorystyczne obrazu (kontrast, jasno??, barwa, mieszanie kana?ów)

12. Edycja kolorów (kolor pierwszoplanowy i kolor t?a, wybór kolorów z palet kolorystycznych)