Kurs DTP Warszawa 64 godziny

Kurs DTP

DTP składa się z ogółu wszelkich czynności, które służą przygotowaniu materiału w postaci fotografii, projektów graficzno-fotograficznych, książek, albumów etc. do druku, a następnie rozprowadzania ich w celach komercyjnych.
Skład komputerowy (DTP) używany jest do tworzenia profesjonalnie wyglądających dokumentów, o wyższym poziomie komplikacji niż te wychodzące z edytorów tekstu. Umożliwia też stworzenie druków informacyjnych czy reklamowych. Pozwala na zachowanie kontroli nad całym procesem tworzenia dokumentu, szybką korektę, zmianę informacji, uaktualnienie.
W trakcie takich zajęć, uczestnicy mają możliwość poznać szeroki zakres zagadnień związanych z tworzeniem i modyfikacją grafiki komputerowej oraz składem publikacji i przygotowaniem do druku. W czasach powszechnej komunikacji elektronicznej powszechnym stało się również przygotowywanie materiałów dla dystrybucji elektronicznej bazującej na publikacjach drukowanych z wykorzystaniem standardu wymiany plików PDF.


Cel szkolenia:
Celem szkolenia jest przekazanie kursantowi kompleksowej wiedzy na temat DTP. Uczestnik pozna dogłębnie zagadnienia związane zarówno z obróbką grafiki rastrowej, grafiki wektorowej jak i profesjonalnego składu, łamania tekstu na potrzeby wydawnictw reklamowych m.in. gazet, czasopism, katalogów, folderów, ulotek, dyplomów, zaproszeń, etykiet oraz innych wydawnictw akcydensowych z wykorzystaniem technik DTP.


Program szkolenia DTP (64 godziny – wersja pełna):
cena netto 1450zł


1. Wprowadzenie do DTP
- Grafika wektorowa
- Grafika rastrowa
- Modele koloru: CMYK, RGB, HSB, Lab
- Kolory dodatkowe: Pantone
- Oprogramowanie wykorzystywane do DTP
- Kalibracja oprogramowania
- Kalibracja monitora (Gamma Monitor)
- Kalibracja urządzeń peryferyjnych: skanery, drukarki

2. Skanowanie i parametry obrazów cyfrowych
– Typy materiałów nadających się do skanowania
– Typy i parametry współczesnych skanerów (omówienie funkcji i parametrów skanowania)
–  Rozdzielczość skanowania
– Jakość obrazu po skanowaniu, efekt moiré

3. przygotowanie form drukarskich
– schemat produkcyjnego łańcucha drukarskiego:
– komputer > Drukarka lub maszyna druku niskonakładowego (druk cyfrowy)
– komputer > zapis PostScript > Naświetlarka > Forma drukarska > Druk
– komputer > CTF lub CTP, CTM > Forma drukarska > Druk
– różne techniki drukowania: offset, sitodruk, flaxo, typo itp.
– procedury naświetlania, formaty plików poscriptowych:  PS, EPS, PDF, PRN
– praca z barwami, rozbarwienia, kompozyt, triada drukarska i kolory Pantone
– ustawienia formatu arkusza wydruku, ustawienie formatu wizytówek, plakatu, katalogu itp.
– charakterystyka papieru i jego wykorzystywane formaty A, B, C
– parametry rastra: pojęcie liniatury, rozdzielczości druku
– zalewki, wycinanie a nadrukowywanie
– ustawienia drukarskie: składki, pasery i linie cięcia, spady
– procesy wykończeniowe (szycie, klejenie, wytłaczania, lakierowanie)

4. odbitki próbne imitujące druk kolorowy – proof
– różnica pomiędzy odbitką próbna i wydrukiem kolorowym
– kryteria jakości odbitki proof: wierność koloru, imitacja cech druku offsetowego
– techniki wykonywania odbitek próbnych:
– analogowe (Cromalin, Matchprint, PressMatch Dry)
– cyfrowe (laserowe, atramentowe, stałoatramentowe, termosublimacyjne)

5. Projektowanie materiałów reklamowych
- Zasady tworzenia reklamy i identyfikacji wizerunku zleceniodawc.
- Kompozycja materiałów reklamowych
- Zasady doboru barw
- Podstawowe zasady projektowania i składu tekstu
- Kroje pisma, zasady doboru czcionek
- Miary typograficzne
- Zasady dobrego łamania tekstu
- Typografia książki i wydawnictw
- Korekta i znaki korektorskie

6. ADOBE PHOTOSHOP  CS5    16 godz.
Grafika rastrowa a grafika wektorowa
Wprowadzenie do grafiki rastrowej
Podstawy koloru w programie Photoshop:
- tryby kolorów i ich mieszania
- RGB a CMYK
- konwersja koloru
- kanały kolorystyczne
- zarządzanie kolorami
- kalibracja monitora
- kalibracja programu
Korzystanie z pasków narzędziowych i pasków opcji
Palety programu
Otwieranie plików
Zapisywanie i eksport plików
Zmiana rozmiaru i rozdzielczości obrazu
Kadrowanie i obracanie obrazu
Tworzenie selekcji w obrazie
Kopiowanie i wklejanie wyselekcjonowanej części obrazu
Praca z warstwami
Tworzenie nowych warstw, przekształcanie i zarządzanie warstwami
Kopiowanie i łączenie warstw
Dopasowanie kolorystyczne obrazu (kontrast, jasność, barwa, mieszanie kanałów)
Edycja kolorów (kolor pierwszoplanowy i kolor tła, wybór kolorów z palet kolorystycznych)
Malowanie przy pomocy narzędzi Brush (Pędzel)
Tworzenie wypełnień tonalnych przy pomocy narzędzia Gradient
Maski (kanały Alfa)
Tworzenie ścieżek (Pathes)
Tworzenie, edycja i formatowanie tekstów w obrazie
Zastosowanie filtrów efektowych
Drukowanie w Photoshopie
Eksport plików do innych aplikacji (InDesign, Illustrator)


7. ADOBE ILLUSTRATOR CS5*     16 godz.
Podstawy koloru w programie Illustrator:
- zarządzanie kolorami
- kalibracja programu
Obszar roboczy programu
- paski narzędziowe
- paski opcji
- palety narzędziowe
- palety nawigacyjne
- warstwy
Zapisywanie i otwieranie zapisanych dokumentów
Tworzenie nowego dokumentu w Illustratorze
Zaznaczanie elementów i rysowanie kształtów
Korzystanie z narzędzi Selection (Zaznaczanie)
Grupowanie i rozgrupowanie wybranych elementów
Transformacja obiektów (skalowanie, obracanie, zmienianie kształtu, zniekształcanie, pochylanie)
Rysowanie za pomocą narzędzia Pen (Pióro)
Nadawanie koloru obiektom – kolory jednolite i wypełnienia gradientowe
Tworzenie nowego koloru i dodawanie do palety Swatches
Malowanie wzorkami, tworzenie nowego wzorku
Korzystanie z palet kolorystycznych (RGB, CMYK, Pantone) i konwersja kolorów
Praca z tekstem
- importowanie tekstu
- wpisywanie tekstu
- formatowanie tekstu
- nadawanie atrybutów, zmiana atrybutów
- nadawanie koloru tekstowi
- tekst akapitowy
- tworzenie tekstów na ścieżkach
- tworzenie nowego stylu dla tekstu, zmiana stylu
Praca z warstwami
- tworzenie nowych warstw
- blokowanie warstw
- oglądanie warstw
- wklejanie warstw
- łączenie warstw
Praca z pędzlami i narzędziami artystycznymi (Art., Paintbrush, Scatter), tworzenie i edycja pędzli
Import i umieszczanie obrazów i grafik z innych programów w Illustratorze
Umieszczanie plików Photoshopa w Illustratorze
Eksport plików Illustratora do innych programów
Drukowanie i eksportowanie dokumentów w Illustratorze
Format PDF plików
Przygotowanie plików do druku poligraficznego
Separacja barwna (rozbarwienia)
Pliki kompozytowe

albo

8. COREL DRAW X5*    16 godz.
- Tworzenie nowego dokumentu Corel
- Otwieranie i zamykanie plików Corel
- Importowanie plików w innym formacie
- Export do różnych formatów plików
- Zgodność importowanych i eksportowanych plików
- Okna aplikacji CorelDRAW
- Paski stanu, przybornik, narzędzi, pasek właściwości
- Tworzenie, usuwanie
- Edytowanie obiektu, zmiana rozmiaru, konturu, wypełnienia itd.
- Zmiana położenia, pochylenia obiektu
- Obracanie obiektu
- Grupowanie, łączenie, odcinanie, spawanie, część wspólna
- Praca z warstwami
- Krzywa Bezier'a
- Praca z węzłami, łączenie, oddzielanie, rozłączanie obiektów
- Tworzenie, edycja tekstu, (tekst artystyczny, tekst akapitowy – ramkowy), zmiana wielkości liter
- Formatowanie tekstu: akapitów, kolumn, na poziomie znaków
- Konwertowanie obiektów na krzywe
- Zastosowanie efektów (obwiednia, metamorfoza, obrys, soczewka, i perspektywa)
- Importowanie plików bitmapowych
- Edycja zdjęć (plików bitmapowych) w programie Corel
- Efekty, filtry i ich zastosowanie przy obróbce zdjęć w Corelu
- Drukowanie i eksportowanie grafik w Corelu
- Eksport plików w formacie PDF
- Przygotowanie plików do druku poligraficznego
- Separacja barwna (rozbarwienia)
- Pliki kompozytowe

9. ADOBE INDESIGN     16 godz.
Podstawy koloru w programie InDesign:
- zarządzanie kolorami
- kalibracja programu
Obszar roboczy programu
- paski narzędziowe
- paski opcji
- palety narzędziowe
- palety nawigacyjne
- warstwy
Zapisywanie i otwieranie zapisanych dokumentów
Tworzenie nowego dokumentu
Tworzenie i edycja stron wzorcowych
Dodawanie i kasowanie stron
Tworzenie ramek tekstowych i graficznych
Modyfikowanie i edycja ramek
Wklejanie w ramki tekstu i grafik
Tworzenie i wprowadzanie tekstu
Formatowanie tekstu
Tworzenie stylów tekstowych i znakowych
Tworzenie tekstów na ścieżce
Typografia – formatowanie zaawansowane tekstu i znaków
Nadawanie koloru obiektom – kolory jednolite i wypełnienia gradientowe
Tworzenie nowego koloru i dodawanie do palety Swatches
Korzystanie z palet kolorystycznych (RGB, CMYK, Pantone) i konwersja kolorów
Dodawanie grafik i plików graficznych z innych programów
Importowanie plików graficznych z Photoshopa i kanałów alfa
Wykorzystanie ścieżek odcinania
Tworzenie, importowanie i formatowanie tabel
Formatowanie tekstów w tabelach
Drukowanie i eksportowanie dokumentów w InDesignie
Format PDF plików
Przygotowanie plików do druku poligraficznego
Separacja barwna (rozbarwienia)
Pliki kompozytowe

10. Przygotowanie plików do druku:
–  Instalacja sterowników Postscriptowych drukarek w systemach Windows
–  Zawansowane ustawienia sterowników PostScript
–  Przygotowanie plików PostScript w programach DTP
– Ustawienia drukarskie: składki, pasery i linie cięcia, spady, paski kalibracyjne
–  Pliki otwarte i pliki zamknięte
–  Separacje i kompozyty
–  Ustawienia Acrobat Distiller
–  Tworzenie PDF-ów
–  Podgląd PDF/PostScript i ich sprawdzenie


*do wyboru jeden z programów: Adobe Illustrator CS5 lub Corel Draw X5