Kurs ECDL MODUŁ 1 Podstawy technik informatycznych.

Cena 150zł za 8 godzin ( 2 spotkania po 4 godziny )

Kurs prowadzony przez certyfikowanych egzaminatorów ECDL, po ukończeniu kursu możliwość przystąpienia do egzaminu.

zagadnienia poruszane na kursie:

- pojęcie hardware, czynników, które mogą wpłynąć na wydajność komputera oraz pojęcia urządzeń peryferyjnych

- pojęcie software, w tym również dotyczącą powszechnych aplikacji oraz oprogramowania systemów operacyjnych

- sieci komputerowych oraz różnych sposobów łączenia się z Internetem

- pojęcie Technik Informacyjnych i Komunikacyjnych (IGT), łącznie z przykładami i ich praktycznym zastosowaniem w codziennym życiu

- zagadnia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy przy użyciu komputerów

- zagadnia związane z ochroną bezpieczeństwa użytkowania komputera

- zagadnia prawne związane z użytkowaniem komputera

 

Tematyka kursu zgodna z ECDL Sylabus  ver. 5

zobacz szczegółowe zagadnienia dla ECDL MODUŁ 1