Kurs ECDL MODUŁ 2 Użytkowanie komputerów.

Cena 150zł za 8 godzin ( 2 spotkania po 4 godziny )

Kurs prowadzony przez certyfikowanych egzaminatorów ECDL, po ukończeniu kursu możliwość przystąpienia do egzaminu.

zagadnienia poruszane na kursie:

- korzystanie z głównych elementów systemu operacyjnego, w tym umiejętności ustalenia najważniejszych parametrów konfiguracyjnych oraz skorzystania z funkcji pomocy,

- sprawne używanie funkcji pulpitu oraz skuteczne poruszanie się w środowisku graficznym,

- podstawowe koncepcje zarządzania plikami, w tym organizacji plików i folderów w sposób, który czyni je łatwiejszymi do zidentyfikowania i odnalezienia,

- używanie oprogramowania użytkowego mającego na celu kompresję i dekompresję plików oraz używania oprogramowania antywirusowego,

- używanie prostego edytora tekstu oraz drukowania korzystając z funkcji systemu operacyjnego.

 

Tematyka kursu zgodna z ECDL Sylabus  ver. 5

zobacz szczegółowe zagadnienia dla ECDL MODUŁ 2