Kurs Excel podstawowy przygotowujący do egzaminu ECDL moduł 4

Cena netto 400zł za 16 godzin ( 2 spotkania po 8 godzin ) TERMINY KURSÓW

Kurs prowadzony przez certyfikowanych egzaminatorów ECDL, po ukończeniu kursu możliwość przystąpienia do egzaminu.

zagadnienia poruszane na kursie:

- praca z arkuszami kalkulacyjnymi i zapisywanie ich w różnych formatach plików,

- używanie dostępnych opcji, takich jak funkcja Pomoc w celu udoskonalania jakości i efektywności pracy,

- wprowadzanie danych do komórek oraz posługiwanie się dobrymi praktykami przy tworzeniu list.

- zaznaczanie, sortowanie oraz kopiowanie, przesuwanie i usuwanie danych,

- edycja wierszy i kolumn w arkuszu. Kopiowanie, przesuwanie, usuwanie i od-powiednia zmiana nazwy arkuszy,

- tworzenie matematycznych i logicznych reguł przy użyciu standardowych funkcji dotyczących arkuszy kalkulacyjnych.

- posługiwania się dobrymi praktykami w tworzenie reguł oraz rozpoznawania błędnych wartości w regułach, formatowania liczb i zawartości tekstowych w skoroszycie (składającym się z kilku arkuszy), wyboru, tworzenia i formatowania wykresów w celu prawidłowego przekazania informacji,

- prawidłowe ustawienie strony ze skoroszytem oraz sprawdzenie i poprawy zawartości przed ostatecznym wydrukowaniem.

 

Tematyka kursu zgodna z ECDL Sylabus  ver. 5

zobacz szczegółowe zagadnienia dla SYLABUS ECDL MODUŁ 4

Cennik certyfikacji ECDL