Kurs ECDL MODUŁ 5 Bazy danych.

Cena 250zł za 16 godzin ( 2 spotkania po 4 godziny )

Kurs prowadzony przez certyfikowanych egzaminatorów ECDL, po ukończeniu kursu możliwość przystąpienia do egzaminu.

zagadnienia poruszane na kursie:

- rozumienie istoty baz danych oraz sposobu ich organizacji i używania,

- tworzenie prostych baz danych i poglądu ich zawartości w różnych trybach, tworzenia tabel, określania i modyfikowania pól i ich właściwości, wprowadzania i edycji danych w tabeli,

- sortowanie i filtrowanie tabeli lub formularza, tworzenia,

- modyfikacje i uruchamianie kwerendy w celu wybierania określonych informacji z bazy danych,

- rozumienie czym jest formularz i tworzenia formularza w celu wprowadzania,

- modyfikowanie i usuwanie rekordów i danych w rekordach,

- tworzenie typowych raportów i przygotowywanie wydruków gotowych do roz-powszechnienia.


Tematyka kursu zgodna z ECDL Sylabus  ver. 5

zobacz szczegółowe zagadnienia dla ECDL MODUŁ 5