Kurs ECDL MODUŁ 7 Usługi w sieciach informatycznych.

Cena 150zł za 8 godzin ( 2 spotkania po 4 godziny )

Kurs prowadzony przez certyfikowanych egzaminatorów ECDL, po ukończeniu kursu możliwość przystąpienia do egzaminu.

zagadnienia poruszane na kursie:

- czym jest Internet oraz znać podstawowe pojęcia z nim związane.

- świadomość konieczności podejmowania pewnych działań zabezpieczających podczas korzystania z zasobów internetowych,

- wykonywać typowe zadania związane z przeszukiwaniem sieci łącznie ze zmianą ustawień przeglądarki,

- wyszukiwanie informacji w sieci oraz wykazać się umiejętnością wypełniania i wysyłania formularzy dokumentów umieszczonych w sieci,

- zapisywać strony internetowe oraz ściągać pliki z Internetu,

- kopiować zawartość stron do dokumentu.


Tematyka kursu zgodna z ECDL Sylabus  ver. 5

zobacz szczegółowe zagadnienia dla ECDL MODUŁ 7