Kurs jednodniowy Kasy fiskalne

Koszt: cena netto 292 zł, cena brutto: 359,16 zł

 

Zajęcia teoretyczne: 2 godz.

 Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących:

 - szczegółowe kryteria i warunki techniczne, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące,

 - warunki stosowania kas przez podatników,

 -  informację które musza być zawarte na paragonie,

 - budowa i rodzaje kas, systemu kasowe,

 - kryteria i sposób przeprowadzenia kontroli przez US

 - obowiązki kasjera.

 

 Zajęcia praktyczne: 6 godz

 - ewidencja sprzedaży za pomocą kasy,

 - sprzedaż przy użyciu kodów PLU,

 - sprzedaż za pomocą czytnika kodów kreskowych,

 - różne formy płatności,

 - storno-anulowanie paragonu, anulowanie jednej pozycji z paragonu,

 - rabat%, rabat kwotowy,

 - zwrot, doliczenie kaucji,

 - wpłata, wypłata gotówki z kasy,

 - programowanie nagłówka,

 - programowanie stawek VAT.,

 - programowanie nowych towarów lub usług,

 - sprawdzanie ceny,

 - otwarcie szuflady,

 - wyświetlanie daty i godziny,

 - raporty: niezerujące i zerujące,

 - raport dobowy,

 - raport miesięczny,

 - raport okresowy,

 - raport towarów zaprogramowanych,

 - raport opakowań zwrotnych