Kurs, szkolenie Moodle

16 godzin. Cena netto 850zł, cena brutto 1045,50 zł

 

Zobacz terminy kursu na 2016 rok

1. Wprowadzenie


- Dla kogo przeznaczona jest ta książka?
- Plan tworzenia witryny nauczania
- Krok po kroku - korzystanie z każdego z rozdziałów
- Krok 1. Zrozumienie podejścia Moodle'a do nauczania
- Krok 2. Instalacja i konfiguracja Moodle'a
- Krok 3. Tworzenie struktury witryny nauczania
- Krok 4. Dodawanie podstawowego materiału do kursu
- Krok 5. Tworzenie zasobów interaktywnych
- Krok 6. Dodawanie elementów społecznościowych
- Krok 7. Tworzenie strony powitalnej
- Krok 8. Korzystanie z narzędzi nauczyciela
- Krok 9. Rozszerzanie Moodle'a

Idea Moodle'a

Doświadczenia użytkowników Moodle'a
- Strona główna Moodle'a
- Wewnątrz kursu
- Tryb edycji
- Zasoby i elementy interaktywne
- Blok administracji
- I wiele więcej

Architektura Moodle'a
- Katalog aplikacji Moodle'a
- Katalog danych Moodle'a
- Baza danych Moodle'a2. Instalacja i konfiguracja Moodle'a

- Eksperymenty na własną rękę
- Korzystanie z tego rozdziału

Instalacja Moodle'a
- Krok 1. instalacji - serwer
- Krok 2. instalacji - poddomena czy podkatalog?
- Krok 3. instalacji - pobranie i rozpakowanie Moodle'a
- Krok 4. instalacji - katalog danych Moodle'a
- Krok 5. instalacji - baza danych
- Krok 6. instalacji - skrypt instalacyjny

3. Konfiguracja witryny

Eksperymenty na własną rękę
Menu administracji witryny
- Dostęp do menu administracji witryny
Uwierzytelnianie
- Uwierzytelnianie przy użyciu zewnętrznej bazy danych lub zewnętrznego serwera
- Konta utworzone ręcznie i zawieszanie kont
Zapisy
- Zapisy wewnętrzne
Język
- Pliki pakietów językowych
- Ustawienia językowe
- Ustawienia zabezpieczeń
- Filtry
Konfiguracja strony głównej
- Jak korzystać z tego podrozdziału
- Ustawienia strony głównej
Kopie bezpieczeństwa
Zadania programu cron
Podsumowanie


4. Tworzenie kategorii i kursów

Kategorie kursów a odbiór witryny
- Tworzenie kategorii kursów
- Ustalanie kolejności kursów
- Dodawanie kursu do kilku kategorii
Zmiana kategorii kursu
- Ustawienia kursu
Ręczne zapisywanie nauczycieli i uczniów
Bloki

5. Dodawanie materiału statycznego do kursu

Jakie rodzaje materiałów statycznych można dodać?
- Zasoby
Pliki
- Do czego służy przesyłanie plików?
- Typy plików
- Zamieszczanie odnośników do przesłanych plików
- Kiedy warto korzystać z przesyłania plików?
Strony tekstowe
- Wybór formatu strony tekstowej
- Ustawienia okna
Strony internetowe
- Korzyści ze stosowania języka HTML w trakcie edycji stron internetowych
- Tworzenie strony w edytorze HTML i przesyłanie jej do Moodle'a
- Nauka języka HTML
Odnośniki
- Odnośnik a strona internetowa
Katalogi
- Dlaczego warto korzystać z katalogów?
Etykiety
Dodawanie multimediów (dwięków i filmów)
- Osadzanie plików multimedialnych
- Przesyłanie plików multimedialnych

6. Dodawanie materiału interaktywnego do kursu

Zadanie
- Rodzaje zadań
- Tworzenie zadania
- Wersja do wydruku
- Podkreślanie, że zadania są obowiązkowe
Lekcja
- Czym są lekcje?
- Ustawienia lekcji
- Strona z pierwszym pytaniem
- Tworzenie stron z pytaniami
- Tworzenie stron a przypisywanie przejść
- Przebieg lekcji
- Edycja lekcji
- Tabele gałęzi
Quizy
- Ustawienia quizu
- Edycja quizu
SCORM/AICC
Ankieta
- Tworzenie ankiety
- Typy ankiet
- Zastosowanie różnych typów ankiet
Głosowanie
- Punkt widzenia uczniów
- Punkt widzenia nauczyciela

7. Dodawanie elementów społecznościowych

Czat
- Ustawienia czatu
Forum
- Dyskusja a temat
- Wykorzystanie forum w celu przesyłania wiadomości do wielu osób
- Wiele forów
- Ustawienia forów
Słownik pojęć
- Dodawanie pojęć do słownika
- Słownik globalny a słownik lokalny
- Słownik główny a słownik tymczasowy
- Oceny i komentarze
Strony wiki
- Typ wiki i tryb grup
- Znaczniki wiki a HTML
- Przesyłanie plików binarnych
- CamelCase
- Opcje administracyjne uczniów
- Nazwa strony
- Wybór pierwszej strony
Warsztaty
- Strategie warsztatów
- Tworzenie warsztatów
- Ustawienia warsztatów

8. Tworzenie strony powitalnej

Pierwsze wrażenie
Dostosowywanie strony logowania
Dostosowywanie strony głównej
- Bloki na stronie głównej
Łączenie dostępu anonimowego, przez konto gościa i zarejestrowane konta
- Ustawienia bezpieczeństwa
Wygląd witryny
- Motywy - kolory i style
- Własne logo
- Własny nagłówek i stopka
- Własne ikony
- Własne łańcuchy znaków


9. Narzędzia dla nauczycieli

Raporty i logi
- Strona raportów
- Wyświetlanie logów
- Wyświetlanie raportów aktywności
- Statystyki witryny
Skale ocen
- Przypisywanie skali do elementu interaktywnego
- Tworzenie własnych skal

Oceny
- Wyświetlanie ocen
- Kategorie ocen
- Tworzenie i wyświetlanie kategorii
- Średnia ważona ocen
- Waga ocen a waga kategorii
- Średnia ważona kategorii
- Punkty, procenty, litery
Forum nauczycieli
Role

10. Rozszerzanie Moodle'a i administrowanie serwisem

Dodatkowe moduły
- Pobieranie modułów
- Instalacja modułów
- Zarządzanie modułami
Tworzenie kopii zapasowej, przywracanie i duplikacja kursów
- Co zawiera kopia zapasowa?
- Kopia zapasowa Moodle'a, bazy danych i katalogu
- Automatyczne kopie zapasowe
- Kopia zapasowa bazy danych
- Program phpMyAdmin
- Kopia zapasowa katalogów Moodle'a
- Plan odtwarzania systemu po awarii
- Duplikacja kursu
- Tworzenie kopii zapasowej i przywracanie pojedynczego kursu
- Resetowanie kursu
Role
- Pojęcia
- Wbudowane role w Moodle'u
- Przypisywanie roli
- Edycja uprawnień roli (339)
- Zalecenia dotyczące pracy z rolami