Szkolenie MS Project w Warszawie

Kurs MsProject (16 godzin), cena netto 550 zł, cena brutto 676,50 zł

 

Terminy kursu na 2013 rok


1 Wprowadzenie do pracy z Microsoft Office 2007
1.1 Uruchomienie programu
1.2 Tworzenie nowego projektu
1.3 Definiowanie właściwości projektu


2 Definiowanie i zarządzanie zadaniami
2.1 Wprowadzanie zadania
2.2 Zadania sumaryczne
2.3 Zadania cykliczne, punkty kontrolne
2.4 Przeglądanie, sortowanie i grupowanie zadań
2.5 Edycja informacji o zadaniu
2.6 Usuwanie zadań i łączenie zadań
2.7 Typy połączeń i ograniczeń
2.8 Zależności między zadaniami (ZR, RZ, ZZ i RR), zwłoka,


3 Zasoby
3.1 Wprowadzanie zasobów.
3.2 Dostępność zasobów.
3.3 Koszty zasobów w czasie.
3.4 Tabele stawek kosztów.
3.5 Przypisywanie zasobów do zadań.
3.6 Przydzielanie dodatkowych zasobów


4 Kalendarze
4.1 Tworzenie kalendarza.
4.2 Przypisywanie kalendarza do projektu i zasobów.
4.3 Modyfikacja kalendarza projektu i zasobów.
4.4 Przypisywanie kalendarza do zadania.
4.5 Opcje kalendarza.


5 Przeglądanie informacji o projekcie
5.1 Ogólne informacje o projekcie.
5.2 Koszty zadań.
5.3 Koszty zasobów.
5.4 Diagram sieciowy i ścieżka krytyczna
5.5 Liczba roboczogodzin i zużycie zasobów materiał.
5.6 Filtry.
5.7 Grupowanie zasobów i zadań
5.8 Obciążenia zasobów
5.9 Tworzenie planu bazowego.


6 Prezentowanie danych o rzeczywistym wykonaniu i kosztach.
6.1 Wprowadzanie dat rzeczywistych.
6.2 Wprowadzanie  kosztów rzeczywistych.
6.3 Odchylenia terminów i kosztów.
6.4 Plan wykonania na wykresie.
6.5 Tworzenie raportów.


7 Wymiana informacji.
7.1 Eksport danych do Excel.
7.2 Zasoby z innego projektu.
7.3 Łączenie z zadaniami innego projektu.