MS SQL Server szkolenie

32 godz. cena netto kursu 2500zł

Kurs MS SQL Server obejmuje następujące zagadnienia:

-) Instalacja, konfiguracja serwera bazy danych

-) wymagania sprzętowe

-) testowanie serwera

-) instalacja programu "client" na stacji klienckich ( użytkownik końcowy )

-) wykrywanie i rozwiązywanie problemów

-) użytkownicy bazy danych

-) proces logowania

-) właściwości kont

-) prawa dostępu

-) bezpieczeństwo serwera

-) dostęp i zasady zabezpieczeń

-) pliki bazy danych

-) podział baz między woluminy

-) backup bazy

-) SQL Enterprise Manager

-) export i import danych

-) replikacja danych

-) automatyzacja czynności administratora

-) monitorowanie serwera

-) SQL Performance Monitor

-) SQL Profiler

WYDAJEMY CERTYFIKAT UKOŃCZENIA KURSU przykładowy certyfikat