Kurs MSPROJECT (16 godzin) - cena netto 550 z?, cena brutto 676,50 z?

PROPONOWANE TERMINY NA 2016 ROK

uwaga!

Terminy dla szkole? otwarych i zamkni?tych dla firm s? ustalane indywidualnie prosimy o kontakt 501-792-588

LUTY

25 czwartek 8 godzin 9:00 - 17:00
26 pi?tek 8 godzin 9:00 - 17:00

KWIECIE?

13 ?roda 8 godzin 9:00 - 17:00
14  czwartek 8 godzin 9:00 - 17:00

CZERWIEC

8 ?roda 8 godzin 9:00 - 17:00
9 czwartek 8 godzin 9:00 - 17:00

LIPIEC

4 poniedzia?ek 8 godzin 9:00 - 17:00
5 wtorek 8 godzin 9:00 - 17:00

SIERPIE?

24 ?roda 8 godzin 9:00 - 17:00
25 czwartek 8 godzin 9:00 - 17:00

PA?DZIERNIK

19 ?roda 8 godzin 9:00 - 17:00
20 czwartek 8 godzin 9:00 - 17:00

LISTOPAD

16 ?roda 8 godzin 9:00 - 17:00
17 czwartek 8 godzin 9:00 - 17:00

GRUDZIE?

14 ?roda 8 godzin 9:00 - 17:00
15 czwartek 8 godzin 9:00 - 17:00