Zostań urzędnikiem mianowanym

- stabilizacja

- wiedza

- wzrost wynagrodzenia

- prestiż

Szkolenie skierowane jest do pracowników korpusu służb cywilnych zatrudnionych w administracji publicznej.

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do egzaminu dla osób ubiegających się o status urzędnika mianowanego


Wymagane dokumenty:
Dyplom ukończenia uczelni wyższej
1 zdjęcie
Formularz zgłoszenia


Program szkolenia Urzędnik mianowany:
- Organizacja i zarządzanie         10godz
- Zagadnienia międzynarodowe        20godz
- Administracja                10godz
- Prawo                    30godz
- Finanse i budżet państwa        20godz
- Zagadnienia makroekonomiczne        10godz
- Zamówienia publiczne - podst. pojęcia    20godz
- sprawdzian umiejętności rozwiązywania problemów i wykorzystania informacji 20godz
Wiadomości bieżące z kraju i zagranicy     5godz


Koszt uczestnictwa 2000zł

w cenę wliczony jest koszt materiałó dydaktycznych oraz poczestunek dla uczestnikó

Uczestnicy szkolenia otrzymają zaświadczenie o jego ukończeniu

kontakt 607-575-458