Kurs obs?ugi terminala p?atniczego 8 godzin

Cena kursu: cena netto 292 z?, cena brutto: 359,16 z?


Program szkolenia obs?ugi terminala p?atniczego POS

- Historia systemów p?atniczych

- Rodzaje kart p?atniczych

- Oszustwa kartowe

- Informacje prawne

- Us?ugi dodatkowe

- CASH BACK

- PREAUTORYZACJA

- MAIL ORDER / TELEFON ORDER

- KEY ENTRY

-PRE PAID

TRANSAKCJE DCC


Zaj?cia praktyczne

- Obja?nienia znaków

- logowanie u?ytkownika

- konfiguracja i uruchomienie

- realizacja p?atno?ci

- realizacja do?adowa?

- funkcje systemu

- funkcje konfiguracji

- funkcje testowe

- funkcje drukowania

- wymiana rolki papieru