Kurs PL/SQL Oracle

czas trwania 2 dni (16 godzin)

 

Program szkolenia PL/SQL

Wprowadzenie

Identyfikatory, komentarze

Operatory

Podstawy

Blok anonimowy

Typy danych

SQL osadzony

Rekordy

Widoczność i przesłanienie

Kursory

Zmienne wiązane

Dynamiczny SQL

 

Struktury kontrolne

Instrukcje warunkowe

Pętle

Kolekcje

 

Podprogramy składowane

Procedury składowane

Funkcje składowane

Pakiety

Debuggowanie