Język SQL w bazie MYSQL

czas trwania kursu 2 dni (16 godzin)

zobacz terminy kursów na 2016 rok

Program kursu:

Relacyjne modele baz danych

Operatory relacyjne

Charakterystyka języka deklaratywnego SQL

Składnia języka SQL

 

Język DQL (Data Query Language)

Komenda SELECT

Aliasy kolumn, tabel

Funkcje tekstowe, liczbowe, obsługa daty

Funkcje grupujące

Łączenie tabel wewnętrzne i zewnętrzne (klauzula JOIN)

Operator UNION

Podzapytania zagnieżdżone

Pozdapytania skorelowane

 

Język DML (Data Modification Language)

Wstawianie wierszy (klauzla INSERT)

Wstawianie wierszy poprzez zapytanie

Zmiana zawartości wierszy (UPDATE)

Usuwanie wierszy (DELETE)

 

Język DDL (Data Definition Language)

Tworzenie, zmiana własności, usuwanie tabel (CREATE,ALTER,DROP)

Tworzenie tabel poprzez zapytanie

 

Więzy integralności (CONSTRAINTS)

Opcje NULL i NOT NULL

Klauzula CONSTRAINT

Typ ENUM, SET

Warunek PRIMARY KEY

Warunek UNIQUE

Warunek FOREIGN KEY

Klauzula DEFAULT

 

Transakcje

Polecenie BEGIN, COMMIT, ROLLBACK, SAVEPOINT