Praktyczne szkolenie z programu Adobe Captivate zaawansowany

Zobacz terminy kursu na 2012 rok

przyk?adowe program szkolenia (na ?yczenie klienta program mo?e ulec zmianie):

Ustaw czas dla obiektów i Slajdy Korzystanie z osi czasu
W?a?ciwo?ci Timeline Timing
Przej?cia w Timeline
Kliknij prawym przyciskiem myszy Duplikat Usu? Zmie? nazw? Ustaw Timeline
Zmieni? poziom zoomu w panelu Timeline
Zmieniaj panelu Timeline
Tworzenie wzorca slajdów
Dodawanie wzorca slajdów
Podaj kolor t?a z etapu i w?a?ciwo?ci
Dodawanie obiektów do wzorca slajdów
Opcje W?a?ciwo?ci slajdów Action
Slajdy Kopiowanie z innych projektów
W??cz Przeskalowywanie Slajdy Podczas importu
Duplikaty Slajdy
Wstaw zdj?cia jak Slajdy
Wstaw Slajdy Animacja
Usu? Slajdy
Kolor t?a Zmiana slajdów
Ukryj i blokady Slajdy
Tworzenie grupy
Nazwa grupy slajdów i oznaczy? je
Rozwin?? lub zwin?? Grupa slajdów
Konwersja Uwagi slajdów na mow? lub zamkni?tego Tekst super cenach
Usu? notatki slajdów
Przej?cia slajdów
Co to jest Branching Panelu Zobacz
G?ówne okienko Czarny Zielony Red Arrows
Slajdy Grupowanie Korzystanie z widoku Branching
ZOOM
Edytowanie powi?za? mi?dzy slajdami
Nawigacja Zobacz okienka
Importowanie biblioteki z galerii
Zarz?dzanie obiektami z g?ównego paska narz?dzi Opcje
Ponowne wykorzystanie obiektu w innym Library Project
Dodawanie Closed Caption
Video Edit slajdu Splitu
Prawid?owego rozmiaru slajdów Edycja wideo slajdów
Konwersja filmów do FLV Fl z Adobe Media Encoder do zabudowy
Wstaw film wideo slajdów
Wstawianie pliku wideo FLV
Narz?dzia do rysowania
Dodaj myszy slajdów
Edycja na osi czasu w Sidelet
Utwórz Sidelet
Co to jest Sidelet Rollover
Utwórz Box Highlight i edytowa? za pomoc? osi czasu
Utwórz Rollover Tytu? Popup
Co to jest Rollover Tytu? Popup
Polu tekstowym
Create New Style i Style Manager obiektów
Grafiki najazdowej
Kliknij Box
Dodaj Button
Utwórz Audio tle
Importuj audio do biblioteki
Dodaj d?wi?k z biblioteki
Importowanie d?wi?ku do obiektu
Importuj D?wi?k do slajdów
Zapis audio do slajdów lub t?a
Zarz?dzania d?wi?kiem
U?yj Panelu G?ównego Opcje Record
Sprawd? pisowni?
Edytor skórek
Zmiana skóry Szukaj projektu
Zmiana sterowania odtwarzaniem
Edytuj Boarders w Edytor skórek
Co to jest Quiz
Quiz Preferencje
Przygotuj slajdy z tekstem obrazu i d?wi?ku
Tworzenie slajdów Pytanie