Kurs, Szkolenie Ochrona informacji niejawnych

OCHRONA INFORMACJI NIEJAWNYCH
nowa ustawa + nowe akty wykonawcze    
= skuteczna ochrona informacji niejawnych !

Szkolenie adresowane jest do pracowników administracji publicznej, sektora prywatnego, przedsiębiorców, przedstawicieli instytucji użyteczności publicznej przetwarzających informacje niejawne

Wykwalifikowana kadra naukowo- dydaktyczna

Program szkolenia:

Organizacja ochrony informacji niejawnych
Postępowanie sprawdzające
Postępowanie odwoławcze
Kancelaria tajna
Szkolenie OIN
Bezpieczeństwo teleinformatyczne
Bezpieczeństwo przemysłowe
Ewidencje i udostępnianie danych oraz akt postępowań
Rozporządzenia/ zmiany w obowiązującym prawie

Czas trwania szkolenia– 1 dzień
Koszt netto uczestnictwa– 400 zł.

W cenę wliczony jest koszt materiałów dydaktycznych oraz poczęstunek  dla uczestników.
Uczestnicy szkolenia otrzymują zaświadczenie o jego ukończeniu.
Warunkiem otrzymania zaświadczenia jest uiszczenie opłaty.

Uwaga!
Możliwość przeprowadzenia szkolenia w siedzibie firmy!

kontakt: 607-575-458