Kurs Visual Basic

3 dni (24 godzin) 750zł netto + 23%VAT  (cena brutto 922,50zł)

ZOBACZ DOSTĘPNE TERMINY: Visual Basic szkolenie


Kurs obejmuje następujące zagadnienia:

Makra - automatyzacja zadań w arkuszach
Rejestracja i uruchamianie makr
Podłączanie makr do interfejsu skoroszytu lub programu

Edycja i zarządzanie kodem VBA
Budowa okna edytora VBA
Modyfikacja kodu VBA
Moduły VBA
Archiwizacja i przenoszenie kodu VBA

Wstęp do programowania
Procedury i funkcje
Operatory
Typy danych VBA
Zmienne i stałe
Uruchamianie programu
Uruchamianie krokowe
Czujki - śledzenie wartości zmiennych

Przetwarzanie tekstów
Łączenie ciągów znaków
Funkcje przetwarzające ciągi znaków
Konwersja na inne typy

Sterowanie przetwarzaniem danych (instrukcje warunkowe i pętle)
Instrukcja warunkowa "If ... Then ... Else If ... Else ... End If"
Instrukcja wyboru "Select Case"
Pętla "For ... Next"
Pętla "For Each ... In ... Next"
Pętla "Do ... Loop"
Instrukcja przerwania pętli ("Exit")

VBA w arkuszu kalkulacyjnym
Obiekty w arkuszach kalkulacyjnych
Klasy i kolekcje
Hierarchia obiektów w MS Excel
Metody i własności
Odwołania do komórek
Operacje na wpisach aktywnej komórki
Odwołania do zakresów komórek, kolumn i wierszy
Odwołania do arkuszy i tworzenie arkuszy
Operacje na plikach textowych
Pobieranie danych od użytkownika ("InputBox")
Funkcje definiowane przez użytkownika
Tworzenia formularzy (okien dialogowych)
Ochrona kodu
Obsługa błędów