Kurs tworzenia stron w WordPress  (16 godzin) - cena netto 1000 z?, cena brutto 1230 z?

PROPONOWANE TERMINY NA 2016 ROK

uwaga!

Terminy dla szkole? otwarych i zamkni?tych dla firm s? ustalane indywidualnie prosimy o kontakt 501-792-588

STYCZE?

18 poniedzia?ek 8 godzin 9:00 - 17:00
19 wtorek 8 godzin 9:00 - 17:00

LUTY

22 poniedzia?ek 8 godzin 9:00 - 17:00
23 wtorek 8 godzin 9:00 - 17:00

MARZEC

21  poniedzia?ek 8 godzin 9:00 - 17:00
22  wtorek 8 godzin 9:00 - 17:00

KWIECIE?

18 poniedzia?ek 8 godzin 9:00 - 17:00
19 wtorek 8 godzin 9:00 - 17:00

MAJ

30 poniedzia?ek 8 godzin 9:00 - 17:00
31 wtorek 8 godzin 9:00 - 17:00

CZERWIEC

27 poniedzia?ek 8 godzin 9:00 - 17:00
28 wtorek 8 godzin 9:00 - 17:00

LIPIEC

25 poniedzia?ek 8 godzin 9:00 - 17:00
26 wtorek 8 godzin 9:00 - 17:00

SIERPIE?

29   poniedzia?ek 8 godzin 9:00 - 17:00
30   wtorek 8 godzin 9:00 - 17:00

WRZESIEN

26 poniedzia?ek 8 godzin 9:00 - 17:00
27 wtorek 8 godzin 9:00 - 17:00

PA?DZIERNIK

24 poniedzia?ek 8 godzin 9:00 - 17:00
25 wtorek 8 godzin 9:00 - 17:00

LISTOPAD

14 ?roda
8 godzin 9:00 - 17:00
15 czwartek
8 godzin 9:00 - 17:00

GRUDZIE?

5 poniedzia?ek 8 godzin 9:00 - 17:00
6 wtorek 8 godzin 9:00 - 17:00