Budowanie zaawansowanych stron www: CMS, PORTALU przy pomocy Joomla

 

Zobacz terminy na 2016 rok

Kurs Joomla obejmuje następujące zagadnienia:

1. Omówienie systemu Joomla
- co to jest?
- do czego możemy wykorzystać ten system?

2. Przygotowania do instalowania Joomla
- skąd pobrać pliki instalacyjne
- jaką instalację wybrać
- czy wersja polskojęzyczna czy angielska
- wymagania systemowe
- jak stworzyć bazę ( mysql ) dla joomla (mysql)
- przenoszenie plików instalacyjnych na serwer

3. Instalowanie Joomla
- omówienie sposobów instalacji
- instalacja lokalnie
- instalacja na serwerze zdalnym (ręcznie tworzymy użytkownika a także bazę mysql)
- instalacja na serwerze zdalnym ( za pomocą automatów)

4. Różne wersje językowe
- instalacja j. polskiego
- instalacja wybranego innego języka
- zmiana języka z polskiego na angielski i odwrotnie
- odinstalowywanie np. języka polskiego

5. Panel administracyjny omówienie menu i ustawień ( podstawy )
- logowanie się do panela administracyjnego
- omówienie panelu administracyjnego

6. Sekcje i kategorie
- co to jest sekcja
- do czego służy sekcja
- jak tworzymy sekcję
- co to jest kategoria
- do czego służy kategoria
- jak tworzymy kategorię
- przypisywanie kategorii do sekcji

7. Tworzenie artykułu
- co to jest artykuł
- jak stworzyć artykuł
- omówienie sposobów tworzenia artykułu: html, edytor
- tworzenie przykładowego artykułu
- formatowanie
- podział artykułu
- wstawianie obiektów do artykułu: zdjęcie, filmów itp
- wstawianie linków np. do strony, adresu e-mail itp
- publikowanie artykułów
- artykuł na stronę startową
- usuwanie artykułu
- wstęp do artykułu i czytaj więcej

8. Konfiguracja artykułu
- przegląd dostępnych opcji
- zmiana opcji globalnych ( dotyczy wszystkich artykułów )
- zmiana opcji lokalnych ( dotyczy jednego artykułu )
- wstawianie i ukrywanie opisu artykułu (autor, data utworzenia i modyfikacji itp.)
- ukrywanie całego lub wybranej części artykułu

9. Tworzenie menu
- co to jest menu
- tworzenie menu
- publikowanie menu
- usuwanie, ukrywanie menu
- modyfikowanie, zmiana kolejności menu

10. Moduły
- co to są moduły
- do czego służą moduły
- wyszukiwanie modułów
- instalowanie modułów
- konfigurowanie modułów
- włącznie podstawowych modułów
- przypisywanie modułów do bloku lub menu

11. Komponenty
- co to są komponenty
- do czego służą komponenty
- wyszukiwanie komponentów
- instalowanie komponentów
- konfigurowanie komponentów
- włącznie podstawowych komponentów

12. Użytkownicy systemu joomla
- tworzenie użytkownika ( konta )
- modyfikowanie użytkownika ( konta ) np. zmiana hasła, adresu e-mail itp
- usuwanie użytkownika ( konta )
- logowanie się na stworzone konto

13. Szata graficzna
- co to jest szablon
- gdzie znaleźć szablon
- instalowanie nowego szablonu
- włącznie szablonu
- zmiana elementów szablonu ( np. zmiana koloru, zmiana czcionek, rozmiaru itp )

 

WYDAJEMY CERTYFIKAT UKOŃCZENIA KURSU przykładowy certyfikat