Kursy komputerowe dla firm

organizujemy szkolenia komputerowe dla firm zarówno w firmie u klienta jak i w naszym Centrum Szkoleniowym

kursy przeprowadzamy w/g standardowego programu ( na ?yczenie, istnieje mo?liwo?? modyfikacji programu kursu )

koszt kursu dla zorganizowanych grup kszta?tuje si? nast?puj?co:

od 90z? netto godzina lekcyjna (50 minut) dla grupy do 6 osób

od 100z? netto godzina lekcyjna (50 minut) dla grupy od 7 do 10 osób

od 110z? netto godzina lekcyjna (50 minut) dla grupy powy?ej 11 osób

 

UWAGA!

podane ceny obowi?zuj? przy wykupieniu min 60 godzin kursów