Zapraszamy tak?e na kursy komputerowe indywidualne.

kursy indywidualne mog? by? przeprowadzone w/g standardowego programu szkolenia

lub w/g programu dostarczonego przez klienta  

koszt 1 godziny lekcyjnej (50minut) wynosi:

- od 85z? w przypadku programu standardowego

- od 95z? w przypadku programu szytego na miar? (tj. klient podaje tematy z których chce si? szkoli?)

 

UWAGA !

- minimalna liczba godzin to 10

- w przypadku zamówienia pakietu lekcji indywidualnych powy?ej 25 godzin ceny wynosz? odpowiednio: od 80z? i od 90z?

WYDAJEMY CERTYFIKAT UKO?CZENIA KURSU przyk?adowy certyfikat