excel

Kurs Excel ?rednio-zaawansowany 

16 godzin. Cena netto 500 z? cena brutto 615 z?

 

Terminy na 2016 rok

1. Powtórzenie podstaw programu Excel

- Wprowadzanie i edycja danych, wybieranie, wyszukiwanie komórek i grup komórek.
- Kopiowanie, wklejanie, wype?nianie komórek i zakresów.
- Wstawianie i praca z prostymi obiektami (grafika, ramka).
- Formatowanie graficzne. Typy danych i formatowanie wed?ug typu danych.
- Komentarze: wstawianie, wygl?d, edycja.
- Nazywanie komórek i zakresów.

 2. Formu?y

- podstawowe i najcz??ciej u?ywane funkcje matematyczne.
- adresowanie wzgl?dne i bezwzgl?dne.
- funkcje finansowe.
- wybrane funkcje pomocnicze (czasu i daty, tekstowe).
- funkcje logiczne.

3. Formatowanie warunkowe.

4. Formularze.

5. ?ledzenie zale?no?ci.

6. Sortowanie danych i filtry
- wykorzystanie autofiltrów.

7. Sumy cz??ciowe.

8. Podstawowa walidacja danych (wybór z list rozwijanych).

9. Praca z wykresami

- typy wykresów i okre?lanie ?róde? danych.
- formatowanie wykresów.

10. Drukowanie i jego opcje

- Przygotowywanie arkusza do druku.

11. Zarz?dzanie skoroszytami

- tworzenie i organizacja skoroszytów.
- odno?niki mi?dzy skoroszytami.

12. Tabele przestawne i wykresy przestawne

- sortowanie i filtrowanie wykresu przestawnego.

13. Szukanie wyniku.

14. Zarz?dzanie danymi

- formaty plików i ich charakterystyka.
- importowanie i eksportowanie danych.

Excel ?rednio-zaawansowany (2dni)

 

1. Powtórzenie podstaw programu Excel

- Wprowadzanie i edycja danych, wybieranie, wyszukiwanie komórek i grup komórek.

- Kopiowanie, wklejanie, wype?nianie komórek i zakresów.

- Wstawianie i praca z prostymi obiektami (grafika, ramka).

- Formatowanie graficzne. Typy danych i formatowanie wed?ug typu danych.

- Komentarze: wstawianie, wygl?d, edycja.

- Nazywanie komórek i zakresów.

2. Formu?y

- podstawowe i najcz??ciej u?ywane funkcje matematyczne.

- adresowanie wzgl?dne i bezwzgl?dne.

- funkcje finansowe.

- wybrane funkcje pomocnicze (czasu i daty, tekstowe).

- funkcje logiczne.

3. Formatowanie warunkowe.

4. Formularze.

5. ?ledzenie zale?no?ci.

6. Sortowanie danych i filtry

- wykorzystanie autofiltrów.

7. Sumy cz??ciowe.

8. Podstawowa walidacja danych (wybór z list rozwijanych).

9. Praca z wykresami

- typy wykresów i okre?lanie ?róde? danych.

- formatowanie wykresów.

10. Drukowanie i jego opcje

- Przygotowywanie arkusza do druku.

11. Zarz?dzanie skoroszytami

- tworzenie i organizacja skoroszytów.

- odno?niki mi?dzy skoroszytami.

12. Tabele przestawne i wykresy przestawne

- sortowanie i filtrowanie wykresu przestawnego.

13. Szukanie wyniku.

14. Zarz?dzanie danymi

- formaty plików i ich charakterystyka.

- importowanie i eksportowanie danych.