Laboratorium ECDL Warszawa

zapraszamy w ka?dy pi?tek od 17:30-18:30 do zdawania egzaminów ECDL

prosimy o zapisywanie si? przynajmniej na 5 dni wcze?niej przed planowanym Egzaminem ECDL

Laboratorium ECDL   Peritus - Speed School

ul. Zgoda 5
00-018 Warszawa

Nr laboratorium ECDL   PL-LAB 0421

LaboratoriumECDL

(022) 826 76 77 - biuro od 9.00 do 21.00
(022) 423-23-22 - biuro od 9.00 do 21.00
(022) 423-23-24 - biuro od 9.00 do 21.00
(022) 828 58 64 - biuro od 9.00 do 21.00
(022) 828 58 64 - fax
0606 621 488, 0501 792 588