Kursy-komputerowe.com nale?y do Peritus-Speed School.

Jeste?my firm? szkoleniow? prowadz?c? kursy od ponad 15 lat, w tym czasie przeszkolili?my ponad 21 tys osób.

Dzia?amy pr??nie na rynku oferuj?c swoje kursy instytucjom, ma?ym i ?rednim przedsi?biorstwom oraz klientom indywidualnym na terenie ca?ej Polski.

W naszej bogatej ofercie znajdziecie Pa?stwo szkolenia z zakresu: Microsoft Office, kursy www, internet, bazy danych, grafiki, Excel Expert, kursy OpenOffice, AutoCAD, kursy dla osób pocz?tkuj?cych i ksi?gowe oraz wiele innych.

Jeste?my elastyczni, dopasowujemy si? do oczekiwa? naszych klientów w zwi?zku z tym oferujemy tak?e szkolenie szyte na miar? (tematyka szkole? ustalana indywidualnie) a tak?e ?wiadczymy us?ugi doradcze.

Do?wiadczenie zdobyte przez ponad 10 lat oraz  doskonale wykszta?cona i fachowa kadra, której umiej?tno?ci potwierdzaj? liczne certyfikaty, pozwalaj? nam prowadzi? szkolenia na najwy?szym poziomie merytorycznym i organizacyjnym.

Od roku 2010 jeste?my Centrum Egzaminacyjnym ECDL, certyfikaty ECDL s? dokumentem honorowanym na ca?ym ?wiecie.

Zaufa?o nam wielu klientów indywidualnych oraz du?e firmy i instytucje m.in.:
Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo ?rodowiska, NATO, PKO S.A., PKO BP, Reiffeisen Bank Polska i wiele innych.

Stawiamy na jako?? us?ug i zadowolenie klienta!

Jako jedyna firma oferujemy gwarancj? na jako?? i najlepsz? cen? na nasze szkolenia !

ZOBACZ JAK NAS OCENIAJ? KURSANCI ankiety

ZOBACZ NASZE CERTYFIKATY certyfikaty

WYSTAWIAMY CERTYFIKATY UKO?CZENIA KURSU certyfikat uko?czenia

 

Dane teleadresowe:

MrSiwek.pl Kursy-komputerowe.com
ul. Zgoda 5, 00-018 Warszawa zobacz na mapie
tel. (022) 423-23-24 , 607-575-458
e-mail: info@kursy-komputerowe.com
www.kursy-komputerowe.com

Nr konta Bank Inteligo
50 1020 5558 1111 1786 2370 0031