OBS?UGA KOMPUTERA (16 godzin) - cena netto 400 z?, cena brutto 492 z?

PROPONOWANE TERMINY NA 2016 ROK

uwaga!

Terminy dla szkole? otwarych i zamkni?tych dla firm s? ustalane indywidualnie prosimy o kontakt 501-792-588

STYCZE?

11 poniedzialek
8 godzin 9:00 - 17:00
12 wtorek
8 godzin 9:00 - 17:00

LUTY

10 ?roda
8 godzin 9:00 - 17:00
11 czwartek
8 godzin 9:00 - 17:00

MARZEC

24 czwartek 8 godzin 9:00 - 17:00
25 pi?tek 8 godzin 9:00 - 17:00

KWIECIE?

21 czwartek 8 godzin 9:00 - 17:00
22 pi?tek 8 godzin 9:00 - 17:00

MAJ

9 poniedzia?ek
8 godzin 9:00 - 17:00
10 wtorek
8 godzin 9:00 - 17:00

CZERWIEC

22 ?roda
8 godzin 9:00 - 17:00
23 czwartek
8 godzin 9:00 - 17:00

LIPIEC

21 czwartek 8 godzin 9:00 - 17:00
22 pi?tek 8 godzin 9:00 - 17:00

SIERPIE?

18 czwartek 8 godzin 9:00 - 17:00
19 pi?tek 8 godzin 9:00 - 17:00

WRZESIE?

15 czwartek 8 godzin 9:00 - 17:00
16 pi?tek 8 godzin 9:00 - 17:00

PA?DZIERNIK

6 czwartek 8 godzin 9:00 - 17:00
7 pi?tek 8 godzin 9:00 - 17:00

LISTOPAD

7 poniedzia?ek
8 godzin 9:00 - 17:00
8 wtorek
8 godzin 9:00 - 17:00

GRUDZIE?

7 ?roda
8 godzin 9:00 - 17:00
8 czwartek
8 godzin 9:00 - 17:00