Pakiet Graficzny - OpenOffice

16godz . cena netto kursu 400z?

Kurs OpenOffice Draw obejmuje nastepujace zagadnienia:

-) tworzenie nowego rysunku

-) rysowanie obiektów (prostok?t, trójk?t, ko?o itp.)

-) rysowanie obiektów 3D

-) tworzenie Flowcharts

-) exportowanie rysunku do PDF

-) publikowanie rysunków na stronie www

-) exportowanie do pliku Flash

-) tworzenie strony www wykorzystuj?c OpenOffice Draw

-) tworzenie strony z AutoPilot-em

-) edytowanie kodu HTML

-) wstawianie linków