Pakiet Graficzny - OpenOffice

16godz . cena netto kursu 400zł

Kurs OpenOffice Draw obejmuje nastepujace zagadnienia:

-) tworzenie nowego rysunku

-) rysowanie obiektów (prostokąt, trójkąt, koło itp.)

-) rysowanie obiektów 3D

-) tworzenie Flowcharts

-) exportowanie rysunku do PDF

-) publikowanie rysunków na stronie www

-) exportowanie do pliku Flash

-) tworzenie strony www wykorzystując OpenOffice Draw

-) tworzenie strony z AutoPilot-em

-) edytowanie kodu HTML

-) wstawianie linków