Pakiet OpenOffice

40 godz. cena kursu 700zł

Kurs OpenOffice - edycja tekstu + arkusz kalkulacyjny

Kurs ten przygotowuje do 2 egzaminów:

-) Certyfikat OpenOffice - komputerowa edycja tekstu

-) Certyfikat OpenOffice - obsługa arkusza kalkulacyjnego

Kurs obejmuje następujące zagadnienia:

EDYTOR TEKSTU

1) Znaki

-) zmiana kroju (wyglądu) czcionki

-) zmiana wielkości czcionki

-) pogrubianie, pochylanie, podkreślanie tekstu

-) zmiana koloru czcionki

-) wyróżnienie tekstu kolorem

-) użycie czcionki indeksowej, wstawienie indeksu górnego i dolnego

-) wstawianie znaków specjalnych

2) Akapity

-) ustawianie wcięć akapitów

-) użycie tabulatorów do formatowania tekstu w pionie

-) justowanie tekstu

-) zmiana odstępów między wierszami tekstu (wielkość interlinii)

-) tworzenie automatycznie numerowanych lub wypunktowanych list

-) budowanie konspektu

-) przesuwanie akapitów

3) Strona / Dokument

-) ustawianie marginesów strony

-) wstawianie nagłówka i stopki strony

-) edycja nagłówka lub stopki

-) wstawianie automatycznej numeracji stron

-) automatyczne tworzenie spisu treści

-) wstawianie i formatowanie obrazków

4) Tabela

-) tworzenie tabeli

-) edycja tekstu w tabeli

-) formatowanie danych liczbowych

-) podsumowania wartości liczbowych

-) dodawanie kolumn i wierszy

-) dzielenie i łączenie komórek

-) zmiana tabeli na tekst i tekstu na tabelę

5) Pisownia

-) uruchomienie opcji sprawdzanie pisowni

-) poprawa błędnie napisanych wyrazów

ARKUSZ KALKULACYJNY

-) edycja i formatowanie komórek arkusza

-) wypełnianie komórek serią danych

-) obliczenia na danych, tworzenie formuł

-) tworzenie formuł z wykorzystaniem wbudowanych w program funkcji

-) wykorzystanie różnych rodzajów adresowania komórek przy tworzeniu formuł

-) selektywne usuwanie zawartości komórek

-) sumowanie różnych zakresów komórek

-) wstawianie i usuwanie kolumn, wierszy i komórek

-) sortowanie danych

-) wyszukiwanie danych przy pomocy funkcji Autofiltr

-) dopasowanie zmiennej przy pomocy funkcji Szukaj wyniku

-) budowanie zestawień zawierających sumy pośrednie

-) kopiowanie i wklejanie zawartości komórek-) blokowanie części arkusza

-) podział okna arkusza na 2 lub 4 części

-) dodawanie i usuwanie arkuszy

-) zmiana nazwy arkusza

WYDAJEMY CERTYFIKAT UKOŃCZENIA KURSU przykładowy certyfikat