SQL W BAZIE MYSQL (16 godzin) - cena netto 1000 z?, cena brutto 1230 z?

TERMINY W CI?GU DNIA inne terminy do uzgodnienia telefonicznie 607-575-458

STYCZE?

28 czwartek 8 godzin 9:00 - 17:00
29 pi?tek 8 godzin 9:00 - 17:00

LUTY

8 poniedzia?ek 8 godzin 9:00 - 17:00
9 wtorek 8 godzin 9:00 - 17:00

MARZEC

9 poniedzia?ek 8 godzin 9:00 - 17:00
10 wtorek 8 godzin 9:00 - 17:00

KWIECIE?

25 poniedzia?ek 8 godzin 9:00 - 17:00
26 wtorek 8 godzin 9:00 - 17:00

MAJ

18 ?roda 8 godzin 9:00 - 17:00
19 czwartek 8 godzin 9:00 - 17:00

CZERWIEC

20 poniedzia?ek 8 godzin 9:00 - 17:00
21 wtorek 8 godzin 9:00 - 17:00

LIPIEC

13 ?roda 8 godzin 9:00 - 17:00
14 czwartek 8 godzin 9:00 - 17:00

SIERPIE?

22 poniedzia?ek 8 godzin 9:00 - 17:00
23 wtorek 8 godzin 9:00 - 17:00

WRZESIE?

19 poniedzia?ek 8 godzin 9:00 - 17:00
20 wtorek 8 godzin 9:00 - 17:00

PA?DZIERNIK

12 ?roda
8 godzin 9:00 - 17:00
13 czwartek
8 godzin 9:00 - 17:00

LISTOPAD

9 ?roda 8 godzin 9:00 - 17:00
10 czwartek 8 godzin 9:00 - 17:00

LISTOPAD

23 ?roda 8 godzin 9:00 - 17:00
24 czwartek 8 godzin 9:00 - 17:00

GRUDZIEN

7 ?roda 8 godzin 9:00 - 17:00
8 czwartek 8 godzin 9:00 - 17:00