Skuteczne kursy SQL w naszym centrum lub siedzibie klienta

Szkolenie SQL  (baza Oracle) cena netto 1000 zł, cena brutto 1230 zł

 

Zobacz terminy na 2016 rok

Kurs SQL Oracle obejmuje następujące zagadnienia:

1) Relacyjne bazy danych - wprowadzenie

2) Operatory relacyjne

3) Składnia języka SQL

4) Opis języków DML, DDL, DCL, DQL

5) Zapytania SELECT definicja

-) tabel, aliasy kolumn itp

-) format daty w zapytaniach - funkcje, formatowanie

-) wybieranie danych z wielu tabel

-) grupowanie

-) podzapytania zagnieżdżone

-) łącznie tabel

-) operator UNION

6) Język DML (Data Modification Language)

-) INSERT - wstawianie wierszy (bezpośrednio i przez zapytanie)

-) UPDATE - modyfikacja zawartości wierszy

-) DELETE - usuwanie wierszy

7) Język DDL - ( Data Definition Language)

-) CREATE - tworzenie obiektów

-) ALTER - zmiana właściwości obiektów

-) DROP - usuwanie tabel

-) CREATE TABLE ... AS SELECT ... - tworzenie tabel poprzez zapytanie

8) Więzy integralności (CONSTRAINTS)

-) opcje NULL i NOT NULL

-) klauzula CONSTRAINT, DEFAULT

-) warunek PRIMARY KEY, UNIQUE, FOREIGN KEY

9) Definicja transakcji

-) COMMIT

-) ROLLBACK

-) SAVEPOINT

10) Język DCL (Data Control Language)

-) GRANT nadawanie uprawnień

-) REVOKE odbieranie uprawnień

-) role

-) tworzenie użytkowników

-) sekwencje

-) synonimy

-) widoki (perspektywy)

 

WYDAJEMY CERTYFIKAT UKOŃCZENIA KURSU przykładowy certyfikat