Kursy komputerowe dla bezrobotnych

Zapraszamy na indywidualne kursy komputerowe lub językowe dla osób bezrobotnych.

Prowadzimy takie szkolenia już od kilku lat!

Jesteśmy firmą uprawnioną do przeprowadzenia tego typu szkoleń.

Firma Peritus - Speed School została wpisana do rejestru instytucji szkoleniowych pod numerem ewidencyjnym 2.06/00120/2005

Pomagamy wypełniać formalność z tym związane.

Zapraszamy

WYDAJEMY CERTYFIKAT UKOŃCZENIA KURSU przykładowy certyfikat