Kurs SQL (w bazie MSSQL)
czas trwanie 2 dni (16 godzin)
cena netto 999zł

ZOBACZ DOSTĘPNE TERMINY:  Kurs SQL na bazie MSSQL terminy

Kurs SQL MSSQL obejmuje następujące zagadnienia:

A) Relacyjne bazy danych - wprowadzenie

B) Operatory relacyjne

C) Składnia języka SQL

D) Opis języków DML, DDL, DCL, DQL

E) Zapytania SELECT definicja
-) tabel, aliasy kolumn itp
-) format daty w zapytaniach - funkcje, formatowanie
-) wybieranie danych z wielu tabel
-) grupowanie
-) podzapytania zagnieżdżone
-) łącznie tabel
-) operator UNION

F) Język DML (Data Modification Language)
-) INSERT - wstawianie wierszy (bezpośrednio i przez zapytanie)
-) UPDATE - modyfikacja zawartości wierszy
-) DELETE - usuwanie wierszy

G) Język DDL - ( Data Definition Language)
-) CREATE - tworzenie obiektów
-) ALTER - zmiana właściwości obiektów
-) DROP - usuwanie tabel
-) CREATE TABLE ... AS SELECT ... - tworzenie tabel poprzez zapytanie

H) Więzy integralności (CONSTRAINTS)
-) opcje NULL i NOT NULL
-) klauzula CONSTRAINT, DEFAULT
-) warunek PRIMARY KEY, UNIQUE, FOREIGN KEY

I) Definicja transakcji
-) COMMIT
-) ROLLBACK
-) SAVEPOINT

J) Język DCL (Data Control Language)
-) GRANT nadawanie uprawnień
-) REVOKE odbieranie uprawnień
-) role
-) tworzenie użytkowników
-) sekwencje
-) synonimy
-) widoki (perspektywy)