Terminy szkole? w naszym Centrum ul. Zgoda 5, 00-018 Warszawa

 

==================== Pakiet MS OFFICE:

-) Kurs Excel zaawansowany - liczba godzin: 24 godzin  ZOBACZ SZCZEGÓ?Y: Excel zaawansowany terminy

-) Kurs Excel podstawowy - liczba godzin: 16 godzin  ZOBACZ SZCZEGÓ?Y:  Excel podstawowy terminy

-) Kurs Excel ?redniozaawansowany - liczba godzin: 16 godzin ZOBACZ SZCZEGÓ?Y: Excel ?redniozaawansowany terminy

-) Kurs Powerpoint - liczba godzin: 12 godzin  ZOBACZ SZCZEGÓ?Y: PowerPoint terminy

-) Kurs Word podstawowy - liczba godzin: 12 godzin  ZOBACZ SZCZEGÓ?Y: Word podstawowy terminy

-) Kurs Word zaawansowany - liczba godzin: 16 godzin  ZOBACZ SZCZEGÓ?Y: Word zaawansowany terminy

-) Kurs Visual Basic - liczba godzin: 24 godzin  ZOBACZ SZCZEGÓ?Y: Kurs Visual Basic terminy

-) Kurs Access - liczba godzin: 24 godzin  ZOBACZ SZCZEGÓ?Y: Kurs Access terminy

-) Kurs MS Project - liczba godzin: 16 godzin ZOBACZ SZCZEGÓ?YMS PROJECT terminy

==================== DLA POCZ?TKUJ?CYCH

 -)  Kurs Obs?uga komputera dla pocz?tkuj?cych - liczba godzin: 24 godziny  ZOBACZ SZCZEGÓ?Y: Kurs Obs?ugi komputera

 

====================  INTERNET 

-) Kurs Joomla - liczba godzin: 16 godzin  ZOBACZ SZCZEGÓ?Y: Kurs Joomla

-) Kurs Joomla tworzenie szablonów w weekend - liczba godzin: 16 godzin ZOBACZ SZCZEGÓ?Y: Joomla szablony

-) Kurs html + css -  liczba godzin: 16 godzin  ZOBACZ SZCZEGÓ?Y: kurs html +css 

 

====================  ORACLE

-) Kurs SQL - liczba godzin: 16 godzin  ZOBACZ SZCZEGÓ?Y: Kurs SQL w bazie Oracle terminy

-) Kurs Administracja Baz? Oracle - liczba godzin: 28 godzin ZOBACZ SZCZEGÓ?YKurs Oracle terminy 

 

==================== MSSQL 

-) Kurs SQL w bazie MSSQL - liczba godzin: 16 godzin ZOBACZ SZCZEGÓ?Y: Kurs SQL w bazie Oracle terminy

 

==================== ECDL  

-) kurs ECDL - liczba godzin: 48 godzin  ZOBACZ SZCZEGÓ?Ykurs ECDL

-) kurs ECDL CAD - liczba godzin:: 24 godzin  ZOBACZ SZCZEGÓ?Ykurs ECDL CAD

 

==================== GRAFIKA  

-) Kurs Corel Draw podstawowy - liczba godzin: 16 godzin  ZOBACZ SZCZEGÓ?Y:  kurs CorelDRAW

 

==================== CAD 

-) Kurs AutoCAD - liczba godzin: 24 godzin  ZOBACZ SZCZEGÓ?Y:  kurs AutoCAD terminy

 

UWAGA!

inne terminy do uzgodnienia telefonicznie lub mailowo