Kurs VBA + Access (24 godzin) - cena netto 800 z?, cena brutto 984 z?

TERMINY W CI?GU DNIA

LUTY

1 poniedzia?ek
8 godzin 9:00 - 17:00
2 wtorek
8 godzin 9:00 - 17:00
3 ?roda
8 godzin 9:00 - 17:00

MARZEC

2 ?roda 8 godzin 9:00 - 17:00
3 czwartek 8 godzin 9:00 - 17:00
4 pi?tek 8 godzin 9:00 - 17:00

KWIECIE?

27 ?roda 8 godzin 9:00 - 17:00
28 czwartek 8 godzin 9:00 - 17:00
29 pi?tek 8 godzin 9:00 - 17:00

CZERWIEC

1 ?roda 8 godzin 9:00 - 17:00
2 czwartek 8 godzin 9:00 - 17:00
3 pi?tek 8 godzin 9:00 - 17:00

LIPIEC

6 ?roda 8 godzin 9:00 - 17:00
7 czwartek 8 godzin 9:00 - 17:00
8 pi?tek 8 godzin 9:00 - 17:00

SIERPIE?

29 poniedzia?ek
8 godzin 9:00 - 17:00
30 wtorek
8 godzin 9:00 - 17:00
31 ?roda
8 godzin 9:00 - 17:00

WRZESIEN

28 ?roda 8 godzin 9:00 - 17:00
29 czwartek 8 godzin 9:00 - 17:00
30 pi?tek 8 godzin 9:00 - 17:00

PA?DZIERNIK

19 ?roda 8 godzin 9:00 - 17:00
20 czwartek 8 godzin 9:00 - 17:00
21 pi?tek 8 godzin 9:00 - 17:00

LISTOPAD, GRUDZIE?

30.11 ?roda 8 godzin 9:00 - 17:00
1.12  czwartek 8 godzin 9:00 - 17:00
2.12 pi?tek 8 godzin 9:00 - 17:00