Kurs VBA W EXCELU (24 godzin) - cena netto 750 z?, cena brutto 922,50 z?

TERMINY W CI?GU DNIA

STYCZE?
25 poniedzia?ek 8 godzin 9:00 - 17:00
26 wtorek 8 godzin 9:00 - 17:00
27 ?roda 8 godzin 9:00 - 17:00

LUTY

17 ?roda 8 godzin 9:00 - 17:00
18 czwartek 8 godzin 9:00 - 17:00
19 pi?tek 8 godzin 9:00 - 17:00

MARZEC

23 ?roda 8 godzin 9:00 - 17:00
24 czwartek 8 godzin 9:00 - 17:00
25 pi?tek 8 godzin 9:00 - 17:00

KWIECIE?

20 ?roda 8 godzin 9:00 - 17:00
21 czwartek 8 godzin 9:00 - 17:00
22 pi?tek 8 godzin 9:00 - 17:00

MAJ

18 ?roda 8 godzin 9:00 - 17:00
19   czwartek 8 godzin 9:00 - 17:00
20 pi?tek 8 godzin 9:00 - 17:00

CZERWIEC

27 poniedzia?ek
8 godzin 9:00 - 17:00
28 wtorek
8 godzin 9:00 - 17:00
29 ?roda
8 godzin 9:00 - 17:00

LIPIEC

27 ?roda 8 godzin 9:00 - 17:00
28 czwartek 8 godzin 9:00 - 17:00
29 pi?tek 8 godzin 9:00 - 17:00

SIERPIEN

3 ?roda 8 godzin 9:00 - 17:00
4 czwartek 8 godzin 9:00 - 17:00
5 pi?tek 8 godzin 9:00 - 17:00

WRZESIEN

7 ?roda 8 godzin 9:00 - 17:00
8 czwartek 8 godzin 9:00 - 17:00
9 pi?tek 8 godzin 9:00 - 17:00

PA?DZIERNIK

5 ?roda 8 godzin 9:00 - 17:00
6 czwartek 8 godzin 9:00 - 17:00
7 pi?tek 8 godzin 9:00 - 17:00

LISTOPAD

2 ?roda 8 godzin 9:00 - 17:00
3 czwartek 8 godzin 9:00 - 17:00
4 pi?tek 8 godzin 9:00 - 17:00

GRUDZIEN

14 ?roda 8 godzin 9:00 - 17;00
15 czwartek 8 godzin 9:00 - 17:00
16 pi?tek 8 godzin 9:00 - 17:00